Luostarinmäen asukkaita

Luostarinmäen ensimmäisiksi asukkaiksi 1700-luvulla on mainittu muun muassa suutari, merimiehiä, laudankantajia, pakkaajia ja vartiomiehiä perheineen. 1800-luvulla mäelle muutti lukuisia kirvesmiehiä, joille oman talon rakentaminen oli ammatin puolesta helppoa. Talojen omistajat rakensivat huoneita myös vuokralaisille, joista saivat lisätuloa.  

Asukkaiden taustat ja ammatit olivat kirjavia, ja mäellä asui ihmisiä sirkusakrobaatista orkesterimuusikkoon ja irtolaisesta krouvin emäntään. Talojen omistussuhteet ja varsinkin niiden vuokralaiset vaihtuivat usein. Pienissäkin tiloissa asui monilapsisia perheitä. Vaikka alue oli pääasiassa vähävaraisten asuttama, oli siellä myös muutamia varakkaampia kotitalouksia. 1900-luvulle tultaessa valtaosa asukkaista oli vuokralla asuvia yksinäisiä naisia ja vanhuksia.  

Museoimisen jälkeen alueella asui vielä pitkään vuokralaisia rinnakkain museon kanssa, ja edelleen alueella on muutama asunto yksityiskäytössä. 

Asukkaista ja heidän tarinoistaan voit kuulla lisää museossa.  

Perhe kotinsa kuistilla Luostarinmäellä, Luostarinmäen entiset asukkaat Eija ja Jarmo Halonen sekä heidän vanhempansa, 1958. TMK, valokuvakokoelmat.