Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke

Hankkeessa ovat mukana

Turun museokeskus, Aboa Vetus Ars Nova, Merikeskus Forum Marinum, Liedon museo, Liedon Vanhalinna, Naantalin museo, Raision museo Harkko, Sagalundin museosäätiö, Salon historiallinen museo SAMU, Suomen maatalousmuseo Sarka, Turun taidemuseo, Uudenkaupungin museo sekä Åbo Akademin säätiön museot.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Museovirastolta.

Kysy lisää

Maija Talja, projektikoordinaattori
Museopalvelut, Turun kaupunki
p. 040 619 0866maija.talja@turku.fi

 

Hankkeessa 13 varsinaissuomalaista ammatillista museota kehittää toimintaansa ja tarkastelee omaa toimintaympäristöään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Kukin museo toteuttaa hankkeen aikana vähintään yhden toimenpiteen, joka tähtää joko ilmastokuorman pienentämiseen (hiilijalanjälki) tai positiiviseen ympäristövaikutukseen (ekologinen kädenjälki). Hankkeen tuloksena museot omaksuvat uusia, ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja jakavat tietoa sekä toimintamalleja mukana olevien museoiden lisäksi myös laajemmin käyttöön.

Museoiden verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja jaetun osaamisen hyödyntäminen ovat hankkeessa keskeisessä roolissa. Yhteistyötä parannetaan yhteisillä koulutuksilla, syventävillä työpajoilla, hankkeen sisäisellä viestinnällä sekä yhteishankinnoilla. Osa koulutuksista avataan koko museokentälle. Hankkeen loppuseminaari kokoaa tiedot ja hyvät käytänteet yhteen, ja se järjestetään kaikille avoimena tilaisuutena.

Kestäviä valintoja

Turun museokeskuksen strategiassa ilmastonmuutos on nostettu keskeiseksi toimintaympäristön muutostekijäksi. Museokeskuksen tavoitteena on tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja sekä vahvistaa toimillaan tulevaisuususkoa. Hankkeessa museot lähtökohtaisesti jakavat osaamistaan toisilleen, toimivat yhteisen päämäärän eteen, sekä lisäävät alueensa asukkaiden tietoa ja kyvykkyyksiä ilmastonmuutoksen keskellä toimimiseen ja sen negatiivisten vaikutusten minimointiin.

Hanke nostaa esille paitsi ilmastonmuutokseen ja luontokatoon reagoimisen tärkeyttä, myös vahvistaa viestiä siitä, että museokentällä asian eteen tehdään koko ajan toimenpiteitä. Hankkeen myötä Varsinais-Suomen museot esittävät haasteen muille Suomen museoille ryhtyä yhteistyössä käytännön toimenpiteisiin ilmaston hyväksi.