Turun musiikkitalo

Turun musiikkitalo rakennetaan Itsenäisyydenaukiolle Aurajoen itärannalla. Kaupunginhallitus päätti rakennuksen sijaintipaikasta 6.4.2020. Rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos on käynnissä.

Musiikkitaloa koskevan tarjouskilpailun voittajaksi on valittu kilpailutuksessa parhaat pisteet saanut ryhmittymä Harmonia. Ryhmittymän muodostavat Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy sekä alihankkijana Laidun-design Oy. Turun kaupunginvaltuusto teki asiasta päätöksen 18.10.2021. Uuden rakennuksen allianssisopimus allekirjoitettiin 10.1.2022. Tuolloin alettiin myös puhua konserttitalon sijasta Turun musiikkitalosta.

Tilat

Rakennukseen tulee kaksi salia, konserttisalina toimiva 1300-paikkainen pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali.

Pääsali suunnitellaan orkesterimusiikin esittämisen ehdoilla, ja huippuluokan akustiikasta tulee vastaamaan hankkeeseen myöhemmässä vaiheessa valittava akustikko. Orkesterimusiikin esittämisen lisäksi pääsali soveltuu myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten sähköisesti vahvistettavan musiikin esittämiseen, kokous- ja kongressikäyttöön sekä pienimuotoisiin esityksiin. Orkesterimonttu mahdollistaa mm. oopperan esittämisen.

Sali on muodoltaan sovellettua kenkälaatikkomallia. Se muodostaa talon sydämen ja saliin tuleva päivänvalo antaa talolle selkeän karaktäärin myös illalla. Sisätilan muodot ovat kaarevia ja dynaamisia. Puupinnat luovat tilaan lämpimyyttä.

Näyttämö on mitoitettu 100 esiintyjälle, ja osa näyttämöstä on laskettavissa orkesterimontuksi.

Toteutus allianssimallilla

Musiikkitalon uudisrakennushanke toteutetaan allianssimallilla, joka koostuu strategisesta vaiheesta, muodostamis- ja ehdotusvaiheesta, kehitysvaiheesta, toteutusvaiheesta ja jälkivastuusta.

Strategisessa vaiheessa tilaaja asettaa hankkeelle tavoitteita ja reunaehtoja sekä valitsee toteutus-, hankintamenettelyn sekä suunnittelee hankinnan.

Muodostamis- ja ehdotusvaiheessa laaditaan tarjouspyyntöaineisto, joka sisältää hankintailmoituksen, tarjouspyynnön, allianssisopimuksen ja kaupallisen mallin. Muodostamisvaiheessa allianssiryhmittymä kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä ja kumppanien valintaan vaikuttavat kyvykkyys ja palkkio eli laatu ja hinta. Kohteen merkittävästä luonteesta johtuen poikkeuksellisen suuri painoarvo kilpailuttamisvaiheessa on myös arkkitehtuurin laadulla.

Kehitysvaiheeseen lähdetään yhdessä päätoteuttaja- ja arkkitehtiryhmittymän kanssa. Kehitysvaihe on kaksiosainen.

Kehitysvaiheen ensimmäisessä osassa tehdään hankesuunnitelma, jossa laaditaan suunnitelmat hankkeen sisällöstä, laajuudesta sekä sovitaan musiikkitalon toteuttamisen avaintulosalueet ja tavoitteet. Hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kehitysvaiheen toisessa vaiheessa tehdään toteutussuunnitelmat, joiden pohjalta on mahdollista siirtyä hankkeen toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää kaupunginvaltuuston toteutuspäätöstä.
 

Turun musiikkitalon seuraavat vaiheet

Musiikkitalon hankesuunnitelma etenee päätöksentekoon:

11.10.2022 kaupunkiympäristölautakunta
13.10.2022 kulttuuri- ja nuorisolautakunta
31.10.2022 kaupunginhallitus
14.11.2022 kaupunginvaltuusto