Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotukset ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikölle asemakaavoitettavien ja asemakaavan ulkopuolisten alueiden nimistöksi sekä niiden mahdollisiksi muutoksiksi.
Nimistötoimikunnan esittelijänä toimii maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto. Toimikunnan sihteeri on Sari Peltola.

Asiasanat: