Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotukset Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikölle asemakaavoitettavien ja asemakaavan ulkopuolisten alueiden nimistöksi sekä niiden mahdollisiksi muutoksiksi.
Nimistötoimikunnan esittelijänä toimii maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto. Toimikunnan sihteeri on Jarkko Kuusisto (varalla Terhi Leppänen).

Asiasanat: