Rakennus- ja lupalautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Kokoukset 2019

10.01.2019
24.01.2019
07.02.2019
21.02.2019
07.03.2019
21.03.2019
04.04.2019
17.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
29.05.2019
13.06.2019
27.06.2019
11.07.2019
25.07.2019
08.08.2019
22.08.2019
05.09.2019
19.09.2019
03.10.2019
17.10.2019
31.10.2019
14.11.2019
28.11.2019
12.12.2019

Rakennus- ja lupalautakunta vastaa kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.

Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Rakennus- ja lupalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Lautakunnan esittelijänä toimii valvontajohtaja Leena Salmelainen. Lautakunnan sihteeri on Harri Lehtinen.

Rakennus- ja lupalautakunnan jäsenet

Rakennus- ja lupalautakunnan pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä verkossa kuukauden ajan pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä lukien. Tämän jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5, 2. kerros arkisin klo 09:00 – 15:00. Tiedot poistetaan verkosta henkilötietolain yksityisyyden suojaa koskevien säännösten vuoksi.

Rakentamista koskevista lupahakemuksista suurin osa ratkaistaan viranhaltijapäätöksinä, jotka ovat myös nähtävänä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa yllä mainittuna aikana.