Rakennus- ja lupalautakunta

Kokousasiakirjat

Esitylistat ja pöytäkirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kokoukset kevätkaudella 2018

KokouspäiväPöytäkirja nähtävänä
11.01.201817.01.2018
25.01.201831.01.2018
08.02.201814.02.2018
22.02.201828.02.2018
08.03.201814.03.2018
22.03.201828.03.2018
05.04.201811.04.2018
19.04.201825.04.2018
03.05.201809.05.2018
17.05.201823.05.2018
31.05.201806.06.2018
14.06.201820.06.2018
28.06.201825.07.2018
12.07.201825.07.2018
26.07.201801.08.2018
09.08.201815.08.2018
23.08.201829.08.2018
06.09.201812.09.2018
20.09.201826.09.2018
04.10.201810.10.2018
18.10.201824.10.2018
01.11.201807.11.2018
15.11.201821.11.2018
29.11.201805.12.2018
13.12.201819.12.2018
27.12.201802.01.2019

Rakennus- ja lupalautakunta vastaa kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.

Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Rakennus- ja lupalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Lautakunnan esittelijänä toimii valvontajohtaja Leena Salmelainen. Lautakunnan sihteeri on Harri Lehtinen.

Rakennus- ja lupalautakunnan jäsenet

Rakennus- ja lupalautakunnan pöytäkirjat ovat julkisesti nähtävillä verkossa kuukauden ajan pöytäkirjan nähtävilläolopäivästä lukien. Tämän jälkeen pöytäkirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5, 2. kerros arkisin klo 09:00 – 15:00. Tiedot poistetaan verkosta henkilötietolain yksityisyyden suojaa koskevien säännösten vuoksi.

Rakentamista koskevista lupahakemuksista suurin osa ratkaistaan viranhaltijapäätöksinä, jotka ovat myös nähtävänä rakennusvalvonnan asiakaspalvelussa yllä mainittuna aikana.