Nuorisotilojen ja leirialueiden sähköisen varaamisen käyttöehdot

Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Turun kaupunki, nuorisopalvelut

Asiakas: Yksityishenkilö, joka rekisteröityy Timmi-varauspalveluun TAI rekisteröitynyt yhdistys/yritys, jonka työntekijä/jäsen rekisteröityy Timmi-varausjärjestelmäpalveluun edustamansa yhdistyksen/yrityksen päätöksellä, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt yhdyshenkilön rekisteröitymisen.

1. Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan tulee hyväksyä jäljempänä tässä sopimuksessa mainittavat Timmi-varauspalvelun sopimusehdot ja antaa rekisteröintiin tarvittavat tiedot ja lupa niiden käyttöön.

Yksityishenkilö rekisteröityy pankkitunnuksillaan järjestelmään. Yksityishenkilö myös kirjautuu aina pankkitunnuksilla järjestelmään.

Yhdistyksen yhteyshenkilön on kirjauduttava ensin yksityishenkilönä pankkitunnuksillaan ja anottava käyttöoikeuden laajentamista yhdistyksen yhdyshenkilöksi. Yhdistyksien yhdyshenkilöiden osalta palveluntarjoaja hyväksyy rekisteröinnin. Yhdistyksen yhteyshenkilö kirjautuu järjestelmään sen jälkeenkin omilla pankkitunnuksillaan.  

Sopimus tulee voimaan, kun yksityishenkilö on kirjautunut pankkitunnuksillaan järjestelmään tai kun palveluntarjoaja on hyväksynyt yhdistyksen yhdyshenkilön rekisteröitymisen.

2. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Timmi-varauspalvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Rekisteröitynyt asiakas saa oikeuden tunnistautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan. Sekä yksityishenkilöä että yhdistystä/yritystä laskutetaan vuoroista jälkikäteen. 

Asiakas vastaa omien pankkitunnuksiensa käytöstä. Asiakas on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa tietojen muuttumisesta osoitteeseen nuoriso.varaukset@turku.fi (mm. laskutusosoite, nimenmuutos).

Asiakkaalla on oikeus varata palveluun liitettyjä nuorisotiloja ja leirialueita vain päihteettömiin tilaisuuksiin.

Nuorisotiloihin tarvitaan avain, mikäli nuorisotila on suljettu kyseisenä aikana. Avain on noudettavissa yhteispalvelupiste Monitorista edeltävinä päivinä, Monitorin aukioloaikoina. Asiakas ei voi varata vuoroa kuluvalle päivälle, jos asiakkaalla ei ole avainta eikä kyseinen nuorisotila ole avoinna. Tippsundin ja Vienolan leirialueilla on sähkölukitus ja jokaiselle varaukselle tehdään oma avainkoodi ulko-oveen.

Ahtelan leirialueen varauksissa otetaan yhteyttä leirialueen valvojaan/ työntekijään ennen varausajankohtaa ja sovitaan käytännön asioista.

On asiakkaan vastuulla huolehtia nuorisotilojen ja leirialueiden perussiisteydestä ja noudattaa nuorisotilojen käytön ohjeita. Vuoroa ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön. Vuorolla on oltava aina täysi-ikäinen henkilö mukana. 

Nuorisopalvelut laskuttaa voimassaolevan hinnaston mukaisen korvauksen siivoamatta jätetystä tilasta.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmänsä ja muun vastaavan atk-laitteensa suojauksesta. Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen ilman palveluntarjoajan lupaa.

Asiakas vastaa palveluntarjoajalle näiden sopimusehtojen vastaisella käyttäytymisellään aiheuttamastaan vahingosta sekä kaikesta muustakin vahingosta, jonka asiakas tahallaan tai tuottamuksellisesti (huolimattomuudella) aiheuttaa tämän sopimuksen tarkoittamille nuorisotiloille tai leirialueille tai palveluntarjoajalle muutoin.    

3. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus perua tai muuttaa tehtyjä varauksia. Palveluntarjoajalle ei aiheudu korvausvelvollisuutta missään olosuhteissa. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista välittömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen kaupungin internetsivuilla.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

4. Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista voimassa olevan hinnaston mukaisen vuokran. Hinnasto ja hinnaston periaatteet löytyvät osoitteesta www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/nuorisotilat/vuokrattavat-nuorisotilat -sivulta.

Asiakas on velvollinen maksamaan varaamiensa tilojen vuorot, vaikka niitä ei olisi käytetty, jos vuoroa ei ole peruttu kirjallisesti nuoriso.varaukset@turku.fi -osoitteeseen vähintään kuukautta ennen varausta.

Mikäli vuoro perutaan alle kuukauden sisään, varauksen kokonaishinnasta laskutetaan 30 prosenttia. Mikäli vuoro perutaan alle 2 viikkoa ennen varausta, varauksen kokonaishinnasta laskutetaan 50 prosenttia. Mikäli vuoro perutaan alle viikon sisällä varauksesta, varauksesta joutuu maksamaan koko hinnan.

Yksityishenkilöitä ja yhdistyksiä ja yrityksiä laskutamme vuoroista jälkikäteen pääsääntöisesti kuukausittain.

5. Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tilastotietoa.

Tietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen, vuoron hinnan määrittämiseen (aikuiset/lapset) ja laskuttamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan. Asiakkaalla on oikeus saada tietoja hallussamme pitämistämme asiakkaan omista tiedoista ja hänellä on oikeus poistattaa itseään koskevat henkilötiedot, mikäli hänellä ei ole maksamattomia tai laskuttamattomia varauksia. 

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Mikäli rekisteriselosteeseen tai tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitetaan siitä selaajalle ja rekisteröityneelle asiakkaalle seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Mikäli käyttöehdot muuttuvat, rekisteröityneen asiakaan tulee hyväksyä uudet käyttöehdot seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Turun kaupunki
Nuorisopalvelut  / Y-tunnus 0204819-8