Nuorten syrjäytyminen - ilmiön mittarit

Seurantamalli valottaa syrjäytymisen ilmiötä usealla osa-alueella, joita ovat terveys, koulutus, toiminta & työ, sosiaaliset yhteydet & suhteet, turvattomuus, palvelut sekä avunsaanti. Seurantamallin viitekehyksenä toimii Stiglitzin malli hyvinvoinnin kahdeksasta ulottuvuudesta ja mittareita on pyritty löytämään kuvaamaan jokaista hyvinvoinnin osa-aluetta. Tällä hetkellä mittarit puuttuvat kahdelta osa-alueelta: äänen saaminen kuuluville yhteiskunnassa ja ympäristö. Lisäksi mukaan mittaristoon on otettu mukaan tietoja palveluista sekä nuorista ja perheistä.

Valitut mittarit eivät suoraan kerro syrjäytymisestä tai syrjäytyneiden määrästä, vaan ne tarjoavat tietoa niistä tekijöistä, joiden tunnetaan lisäävän nuoren syrjäytymisen riskiä.

Kaupungin asiantuntijat ovat tuottaneet jokaisesta osa-alueesta lyhyen sanallisen tiivistelmän, joka kertoo turkulaisten nuorten syrjäytymisestä seurantamallissa käytettyjen mittareiden valossa.

Interaktiiviset raportit eivät ole tällä hetkellä saavutettavuusdirektiivin mukaisia. Saat tarvittaessa lisätietoja raporteista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tilastot@turku.fi.

Nuorten syrjäytyminen - ilmiön mittarit