Kansainvälisen ystävätoiminnan periaatteet

1. Kansainvälisen ystävätoiminnan tarkoituksena on edistää kansainvälistymistä ja tietoisuutta eri kulttuureista sekä kansainvälisten opiskelijoiden että paikallisten ystävien keskuudessa.

2. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Kansainväliset opiskelijat ja paikalliset ystävät päättävät itse millä tavoin ja kuinka usein tapaavat. Osallistujien on kuitenkin hyvä pyrkiä tapaamaan ainakin kuukausittain. Onnistunut ystäväsuhde vaatii aktiivista osallistumista molemmin puolin!

3. Kansainvälinen ystävä ja paikallinen ystävät tapaavat toisensa ohjelman koordinaattorien järjestämässä avaustilaisuudessa. Osallistujat, jotka eivät pysty osallistumaan avaustilaisuuteen, saavat ystäviensä yhteystiedot sähköpostitse. Avaustilaisuuden jälkeen osallistujat tapaavat silloin, kun he niin itse sopivat. 

4. Paikallinen ystävä ei ole vastuussa kansainvälisen opiskelijan opintoihin ja käytännön asioihin liittyvissä asioissa.

5. Paikallisella ystävällä ei ole mitään taloudellisia velvoitteita kansainvälistä opiskelijaa kohtaan. Kansainvälinen opiskelija maksaa itse opintonsa, asumisensa ja vapaa-ajan tekemisen.

6. Paikallinen ystävä ei saa käyttää kansainvälistä opiskelijaa työvoimana.

7. Molempien osapuolien hyvinvointi, turvallisuus ja kultturiset erot on aina tavatessa otettava huomioon.

8. Kansainvälisellä opiskelijalla on oltava terveysvakuutus Suomeen saapuessaan. Tämän vuoksi paikallinen ystävä ei ole velvollinen maksamaan korvauksia, jos kansainväliselle opiskelijalle tapahtuu jotain ystävätoimintaan osallistumisen aikana.

9. Jos osallistujille tulee ongelmia tai kysymyksiä, voi ottaa yhteyttä ohjelman koordinaattoreihin tai oman korkeakoulun yhteyshenkilöön. 

10. Sekä paikalliselta ystävältä että kansainväliseltä opiskelijalta kerätään kirjallista palautetta ohjelmajakson lopussa. Tämä auttaa kehittämään ja parantamaan ystävätoimintaa.

11. Toiminnassa huomioidaan koronapandemian tilanne ja noudatetaan viranomaisten ohjeita. Myös osallistujat sitoutuvat osaltaan noudattamaan viranomaisohjeita.