Harjoittelut, opinnäytetyöt ja yritysprojektit

Korkeakouluharjoittelu

Korkeakouluharjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan opinnoissa hankkimaansa osaamista käytäntöön ja tutustumaan työpaikkojen arkipäivään. Harjoittelijatehtävät ovat kehitys- tai projektitehtäviä, jotka palvelevat sekä työnantajaa että opiskelijaa. Harjoittelijalla on myös oma ohjaaja harjoittelun ajan.

Turun kaupungin korkeakouluharjoittelu

Seuraava haku avautuu helmikuussa 2021.

Muut harjoittelumahdollisuudet

Myös Turun korkeakoulut tarjoavat monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia. Näitä löydät korkeakoulujen omilta rekrysivuilta sekä kootusti Aarresaaresta.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä ovat mm. ammattikorkeakoulujen AMK-opinnäytetyöt ja YAMK-opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut, lisensiaattityöt ja väitöskirjat. Opinnäyte on mahdollista tehdä yhteistyössä työelämän kanssa. Lisätietoa aiheesta päivitetään tälle sivulle.

Yritysprojektit opiskelijoille

Työelämäkontakteja ja oman alan kokemusta kannattaa kartuttaa jo opintojen aikana. Monissa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnoissa on mukana työelämäkursseja tai harjoittelujakso. Näiden lisäksi Turun korkeakouluilla on yhteisiä projektikursseja, joissa opiskelija pääsee tutustumaan myös muiden korkeakoulujen ja alojen opiskelijoihin.

Varsinais-Suomen työnantajien kanssa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa opiskelijat pääsevät soveltamaan osaamistaan käytäntöön. Alueen yritykset saavat opiskelijoilta uusia näkökulmia, ideoita ja intoa toimintansa kehittämiseen. Projektit ovat yhteistyötä parhaimmillaan: kaikki hyötyvät.

  • Projektiässät on turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden valmennuskurssi, jossa pääsee kerryttämään projektinhallinnan osaamista oikean asiakasprojektin kautta. Opiskelijat suorittavat asiakasprojektin 3–5 hengen monialaisissa ja osin myös kansainvälisissä ryhmissä. Tehtävissä ratkotaan yritysten tai julkisen tahon kehittämishaasteita tai tuotetaan uusia ideoita kehittämistoimien suunnitteluun ja toteutukseen.
  • Korkeakoulukumppani.fi välittää korkeakoulujen palveluita ja opiskelijatyönä toteutettavia toimeksiantoja yrityksille.