Harjoittelut, opinnäytetyöt ja yritysprojektit

Korkeakouluharjoittelu

Korkeakouluharjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan opinnoissa hankkimaansa osaamista käytäntöön ja tutustumaan työpaikkojen arkipäivään. Harjoittelijatehtävät ovat kehitys- tai projektitehtäviä, jotka palvelevat sekä työnantajaa että opiskelijaa. Harjoittelijalla on oma ohjaaja harjoittelun ajan.

Turun kaupungin korkeakouluharjoittelu

Turun kaupunki on varannut vuodelle 2022 erillisen määrärahan korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen järjestämiseksi. Harjoittelujakso on maksimissaan kolmen kuukauden mittainen. Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1 300 €/kk.

Harjoittelupaikat on tarkoitettu Turun korkeakoulujen opiskelijoille. Muiden korkeakoulujen opiskelijoita voidaan palkata harjoittelutehtäviin niiltä tutkinnonaloilta, joita ei voi suorittaa turkulaisissa korkeakouluissa.

Lue lisää:

Muut harjoittelumahdollisuudet

Myös Turun korkeakoulut tarjoavat monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia. Näitä löydät korkeakoulujen omilta rekrysivuilta sekä kootusti Aarresaaresta:

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä ovat mm. ammattikorkeakoulujen AMK-opinnäytetyöt ja YAMK-opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut, lisensiaattityöt ja väitöskirjat. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä yhteistyössä työelämän kanssa. Lisätietoa aiheesta päivitetään tälle sivulle.

Yritysprojektit opiskelijoille

Työelämäkontakteja ja oman alan kokemusta kannattaa kartuttaa jo opintojen aikana. Monissa korkeakoulututkinnoissa on mukana työelämäkursseja tai harjoittelujakso. Näiden lisäksi Turun korkeakouluilla on yhteisiä projektikursseja, joissa opiskelija pääsee tutustumaan myös muiden korkeakoulujen ja alojen opiskelijoihin.

Varsinais-Suomen työnantajien kanssa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa opiskelijat pääsevät soveltamaan osaamistaan käytäntöön. Alueen yritykset saavat opiskelijoilta uusia näkökulmia, ideoita ja intoa toimintansa kehittämiseen. Projektit ovat yhteistyötä parhaimmillaan: kaikki hyötyvät.

Yritystoimeksiantoja on tarjolla kaikilla korkeakouluilla erilaisina toteutuksina harjoitustöistä opinnäytteisiin ja työelämälähtöisiin projekteihin. Ole yhteydessä omaopettajaasi, yksikkösi yritysyhteistyövastaavaan tai korkeakoulusi Korkeakoulukumppani.fi –yhteyshenkilöön ja kysy lisää. Korkeakoulujen Korkeakoulukumppani-yhteyshenkilön tiedot löytyvät Korkeakoulukumppanin nettisivuilta.

Yritystoimeksiantoja toteutetaan joko kiinteästi osana periodiopetusta tai joustavasti yritysten kanssa sopien. Yritysprojekteja on siten koko ajan tarjolla, joten ole aktiivisesti yhteydessä yhteyshenkilöihin. Projektit voivat käynnistyä yhtä lailla opettajan, yrityksen kuin opiskelijankin aloitteesta.

Korkeakoulukumppani

Korkeakoulukumppani-palvelu on yritysten portti turkulaisten korkeakoulujen palveluihin. Korkeakoulukumppani välittää tietoa korkeakoulujen asiantuntijoista ja palveluista ja yhdistää parhaat vapaat resurssit. Rahoituksella toteutetaan yhteisen palvelun koordinointia sekä markkinointia.

Haluatko hyödyntää ja syventää opinnoissasi kerättyjä taitoja käytännössä? Ehkä jopa monialaisessa tiimissä, jossa on osallistujia useammasta korkeakoulusta? Osallistu yritysprojekteihin, ole luova, tutki asioita ja vaikuta yhdessä tiimin kanssa lopputulokseen. Saat aitoa työkokemusta ja verkostoidut paikallisen elinkeinoelämän kanssa!