Urasuunnittelu opintojen aikana

On tärkeää, että suunnittelet tulevaa uraasi ja keräät työkokemusta jo opintojesi aikana. Työkokemusta kertyy niin työharjoittelusta, kesätyöstä, osa-aikatyöstä kuin erilaisista työprojekteistakin. Käytännön kokemus antaa sinulle eväitä tulevaisuutta varten, ja samalla luot verkostoja, joista voi olla suurtakin hyötyä tulevaisuudessa.

Jos etsit työtä opintojesi aikana tai kaipaat muuta tukea urasuunnitteluun, korkeakoulujen palvelut ja muut julkiset tahot auttavat sinua löytämään työtarjouksia ja tunnistamaan omaa osaamistasi, kiinnostuksenkohteitasi ja mahdollisuuksiasi.

Korkeakoulut auttavat urasuunnittelussa

Turun korkeakoulujen rekrytointipalvelut tarjoavat uraohjausta ja työnhakuneuvontaa opiskelijoille. Tarjolla on muun muassa:

  • henkilökohtaista uraohjausta
  • ryhmämuotoista uravalmennusta
  • simuloituja työhaastatteluja
  • tietoa harjoittelupaikoista sekä eri alojen työmarkkinoista
  • CV-klinikoita
  • työnhakuun, oman osaamisen hahmottamiseen ja uramahdollisuuksiin liittyviä koulutuksia ja tapahtumia

Tarjottavat palvelut vaihtelevat korkeakouluittain. Ota yhteyttä oman korkeakoulusi urapalveluihin saadakseni lisätietoja:

Apua myös kaupungin palveluista

Käsityöläiskadulla sijaitseva Turun Ohjaamon palvelupiste tarjoaa alle 30-vuotiaille nuorille apua ja neuvontaa muun muassa urasuunnitteluun.

Myöskin Käsityöläiskadulla sijaitseva Turun kaupungin Työpiste tarjoaa apua ja tukea esimerkiksi työllisytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Työpisteen nuorten palvelut palvelee alle 30-vuotiaita.

Tutustu urasuunnittelumateriaaleihin

TEK – Tekniikan akateemiset on insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Järjestö tarjoaa Työkirjan, joka on opas työnhakuun ja urasuunnitteluun. 

Kudin.fi on itsearviointiväline, joka tukee sinua urasuunnittelussa opintopolullasi. Itsearviointi auttaa sinua tunnistamaan omia urataitojasi kolmella kyselyllä. Kun tunnistat omaan urasuunnitteluusi liittyviä pohdintojasi, kysymyksiä ja haasteita, pystyt paremmin myös kehittämään uravalmiuksiasi opintojen aikana ja työuralla.

Digitaaliset yritysvierailut

Ura Turussa -videosarjan digitaalisissa yritysvierailuissa paikalliset yritykset esittäytyvät korkeakouluopiskelijoille. Videosarjassa selviää, millaisia toimijoita Turun alueelta löytyy, millaisia ne ovat työpaikkoina, ja miten niihin voi päästä töihin. Opit myös, millainen rekrytointiprosessi yrityksissä on, ja mihin kannattaa kiinnittää työnhaussa huomiota, jotta erottuu edukseen. Koko sarjan löydät omana soittolistanaan Opiskelijakaupunki Turun YouTube-tililtä: Ura Turussa - Career in Turku - YouTube