Yrittäjyys

Yksi päätyy yrittäjäksi pitkän harkinnan tuloksena, toinen nopeasti kipinän sytyttyä. Yrittäjyys voi olla harkinnan arvoinen vaihtoehto jo opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen.

Uuden Yoop-työkalun avulla opiskelijat voivat myös hyödyntää korkeakoulun ulkopuolelta hankittua yrittäjyysosaamista osana opintojaan ja saada tätä kautta opintopisteitä. Työkalu auttaa opiskelijaa yrittäjyysosaamisen tunnistamisessa.

Turussa on tarjolla paljon avoimia yrittäjyystapahtumia, valmennuksia ja kasvuohjelmia yrittäjyydestä kiinnostuneille. Yrittäjyyden tukipalveluja ja tapahtumia on keskitetty Kupittaan kampusalueelle.

Yritystoiminnan käynnistäminen

Boost Turku ry on Turussa toimiva opiskelijoiden ja tutkijoiden yrittäjyysyhteisö. Boost auttaa yrittäjyyteen liittyvien verkostojen ja yrittäjyystaitojen kehittämisessä järjestämällä tapahtu-mia, pyörittämällä omaa yrityskiihdyttämö-ohjelmaa (Startup Journey), sekä tuomalla yhteen yrittäjyy-destä kiinnostuneita ihmisiä. Boost toimii mahdollistavana verkostona ja yhteisönä, joka uskoo vahvasti tekemisen kulttuuriin. Boostin toimisto löytyy startup-yhteisö SparkUpin tiloista ElectroCitysta Kupittaalta.

Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy auttaa yritystoiminnan käynnistämisessä ja viranomaisasioissa sekä myös tämän jälkeen kaikissa yrittäjäuran käänteissä. Startup-yrittäjyydestä kiinnostuneen kannattaa tutustua mm. StartingUp-työpajoihin ja BusinessUp-kiihdytysohjelmaan. Palvelut on keskitetty Kupittaalle startup-yhteisö SparkUpin tiloihin ElectroCityyn sekä viereiseen ICT-Cityyn.

Korkeakoulujen omat yrittäjyysyhteisöt:

Turun yliopisto – Yrittäjyysyliopisto
Åbo Akademi – Startup Åbo
Turun ammattikorkeakoulu – BusinessClub