Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Turussa

Turku on opiskelijakaupunki isolla O:lla - Turussa on kaksi yliopistoa ja neljä ammattikorkeakoulua. Koulutusvaihtoehtoja on yli 170 ja korkeakouluopiskelijoita yli 40 000.

Turussa opetusta tarjoavia korkeakouluja ovat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Yliopistot

Turun yliopisto

Turun yliopisto on Suomen toiseksi suurin ja suosituin monialainen yliopisto. Kansainväliseen yliopistoyhteisöön kuuluu lähes 25 000 opiskelijaa ja työntekijää. Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät riitä. Korkeatasoinen, kansainvälinen koulutustarjonta sekä kompakti kampus ja kodikas tunnelma ovat Turun yliopiston ehdottomia valttikortteja.

Åbo Akademi

Åbo Akademi on kansainvälisesti merkittävä tutkimusyliopisto, jolla on laaja-alainen vastuu Suomen ruotsinkielisestä koulutuksesta. Toiminta kattaa tutkimuksen ja koulutuksen useimmilla tieteenaloilla humanistisista tieteistä, kasvatustieteestä ja teologiasta yhteiskuntatieteisiin, luonnontieteisiin ja tekniikkaan.

Ammattikorkeakoulut

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on yhteensä 10 000 osaajan innostava yhteisö. Turun ammattikorkeakoulussa voi opiskella kulttuuri- ja luovaa alaa, tekniikkaa, sosiaali- ja terveysalaa tai liiketaloutta. Turun AMK:n osaamiskärkiä ovat mm. meritekniikka, digitalisaatio, terveyden edistäminen ja taide osana hyvää elämää.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Valtakunnallisen Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Turun-kampus sijaitsee Kupittaalla Old Millin tunnelmallisessa vanhassa tehdaskiinteistössä. Turun kampuksellamme voi opiskella tulkiksi (AMK) joko asioimistulkkauksen tai viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa.

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novialla on toimintaa kolmessa osoitteessa Turussa, Henrikinkadulla, Hämeenkadulla ja Juhana Herttuan Puistokadulla jossa merenkulkualan koulutusta annetaan. Henrikinkadulla ja Hämeenkadulla on opiskelijoita useilla eri toimialoilla. Täällä sosionomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja tradenomit opiskelevat yhteisissä uusituissa tiloissa Akatemiakortelissa. Auriga Business Centerin (Aboa Mare) tiloissa sijaitsevat sekä toisen asteen, että ammattikorkeakoulutason merenkulkukoulutus.

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii myös Turussa. Turussa voi opiskella järjestö- ja nuorisotyön ammattilaiseksi opiskelemalla yhteisöpedagogiksi (AMK) tai valmistua kulttuurialan liiketoiminnan, digitaalisten tuotantojen tai monialaisten tapahtumatuotantojen ammattilaiseksi valitsemalla kulttuurituottaja (AMK) -opinnot.

Muu koulutus Turussa

Turusta löytyy myös erilaisia toiseen asteen koulutuksia sekä aikuiskoulutusta ja opistoja. Lue lisää: