Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä. Yliopistosta valmistuvat ovat luovia, itsenäisiä ja oma-aloitteisia ongelmanratkaisijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät riitä.

Turun yliopistossa opiskelijoita kannustetaan valitsemaan itselleen sopivat opintokokonaisuudet omien urasuunnitelmien mukaan. Innostavia oppimisympäristöjä, uudenlaisia opiskelumuotoja ja koulutuksia sekä työelämäyhteistyötä kehitetään jatkuvasti.

Tutkinto ja osaamista, jota työelämä arvostaa

Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Turun yliopisto sijoittuu maailman parhaan 1 % joukkoon. Korkeatasoinen, kansainvälinen ja monipuolinen koulutustarjonta on Turun yliopiston vahvuuksia.

Kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoihin johtavien nk. tutkintokoulutusten lisäksi yliopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman ammatillista lisäkoulutusta, täydentäviä opintoja, täydennys- ja johtamiskoulutusta sekä avointa yliopisto-opetusta, johon voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta.

Faktoja Turun yliopistosta

  • maailman 1. suomenkielinen yliopisto
  • 100-vuotisjuhlat vuonna 2020
  • 8 tiedekuntaa,130 oppiainetta
  • 94 suomenkielistä ja 29 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa
  • opiskelijoita yli 100 maasta, vaihtokohteita yli 80 maassa
  • kampukset Turussa, Porissa ja Raumalla

Millaista on opiskelu ja opiskelijaelämä Turun yliopistossa? Seuraa yliopiston opiskelijalähettiläitä somessa: #utulähettilas

Oheiselta videolta selviää, miksi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve valitsi Turun yliopiston opiskelupaikakseen – ja mitä kaikkea hän on tehnyt valmistumisensa jälkeen.