Tervetuloa opiskelemaan tekniikkaa Turkuun!

Turussa voi opiskella tekniikan koulutuksissa neljässä korkeakoulussa:

Turun korkeakouluista valmistuu tekniikan ja merenkulun osaajia, joiden kysyntä on suurta ja työllisyystilanne hyvä.

Tutustu uudistuneeseen, laajaan ja monikieliseen tekniikan alan koulutustarjontaan – ja hae meille!

Turun yliopisto

Tietotekniikka muokkaa tulevaisuutta. Koneista tulee älykkäitä ja algoritmit auttavat päätöksenteossa. Turun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörit ovat vahvoja tietotekniikan osaajia, jotka sijoittuvat laaja-alaisesti johto- ja asiantuntijatehtäviin eri toimialoille.

Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala, joka kattaa sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikan diplomi-insinöörien osaamista tarvitaan lääketieteessä, elintarvikekehityksessä, analytiikassa ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä.

Materiaalitekniikan diplomi-insinööriohjelma keskittyy materiaalien mekaanisiin, sähköisiin ja termisiin ominaisuuksiin ja niiden teollisiin sovelluksiin. Energiateknologian materiaalit -linjalla perehdytään energian tuotannon ja varastoinnin järjestelmiin ja materiaaleihin. Opinnoissa voi erikoistua myös mm. terveysteknologian sovelluksiin.

Konetekniikan opinnot yhdistävät tieto- ja konetekniikkaa ja tarjoavat erikoistumismahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisen valmistuksen, tuotesuunnittelun ja älykkäiden järjestelmien parissa.

 • Biotekniikan diplomi-insinööri
 • Konetekniikan diplomi-insinööri
 • Materiaalitekniikan diplomi-insinööri
 • Tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinööri

>> Tekniikan koulutus Turun yliopistossa

Åbo Akademi

Tekniikalla rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Åbo Akademin kemian- ja prosessitekniikan ja tietotekniikan diplomi-insinööri -koulutusohjelmissa saat ymmärrystä ja tietotaitoa usealta tekniikan alalta ja olet mukana ratkaisemassa tulevaisuuden haasteita.

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä luot perustaa yhteiskunnan ja teollisuuden digitalisaatiolle. Kehität laadukkaita ohjelmistoja ja palveluita, sekä teollisen internetin sovelluksia, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen.

Kemian- ja prosessitekniikan diplomi-insinöörinä suunnittelet puhtaampia prosesseja teollisuuteen ja kehität ympäristöä säästäviä ja terveyttä edistäviä teknologioita.

Åbo Akademissä opiskelet tekniikkaa ruotsiksi, mutta valtaosan syventävistä opinnoista suoritat englanniksi. Opintojen ohessa saat kielikylvyn, joka lisää vetovoimaasi työmarkkinoilla.

Turun AMK

Haluatko suunnitella elämässäsi jotain suurta, vaikkapa laivoja? Tai aukenisiko urapolku robotiikan, terveysteknologian tai peliteollisuuden tehtävissä? Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä voisit olla ratkomassa visaisia energiakysymyksiä ja keinoja ilmastonmuutoksen hallintaan.

Turun ammattikorkeakoulussa on laaja kattaus tekniikan alan koulutusta. Koulutuskirjo ulottuu rakennus- ja konetekniikasta ICT:hen, kemiantekniikkaan ja ajoneuvoihin. Perinteinen rakennusalakin digitalisoituu, joten monella tekniikan alalla tarvitaan moniosaajia. Voit siis yhdistellä eri koulutusten tarjontaa kiinnostuksesi mukaan.

 • Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
 • Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka
 • Insinööri (AMK), konetekniikka
 • Insinööri (AMK), myynti-insinööri
 • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
 • Insinööri (AMK), tuotantotalous
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiatuotanto
 • Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia
 • Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka
 • Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT
 • Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
 • Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia
 • Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology
 • Master of Engineering, Industrial Quality Management

>> Tekniikan alan tutkinnot Turun ammattikorkeakoulussa

Yrkeshögskolan Novia – Aboa Mare

Kouluttautumalla merenkulkualalle, varmistat työllistymisen hyväpalkkaiselle alalle. Voit työskennellä joko merellä tai maissa. Merenkulun ammattilaisia tarvitaan esim. laivoilla, hallinnossa, varustamoissa, satamissa, merenmittaustehtävissä ja väylien kunnossapidossa.

Merenkulkuala digitalisoituu ja alusten tekniikka kehittyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä edellyttää nykyajan merenkulkijoilta myös teknologian ymmärtämistä. Noviassa, Aboa Maren Campuksella toimii TKI-yksikkö, missä simulaatioiden avulla tutkimme ihmisten toimintaa, testaamme uusia teknologioita sekä kehitämme uusia ratkaisuja merenkulun alalle. Kehitämme myös jatkuvasti uusia simulaatiotyökaluja ja -ympäristöjä.

Koulumme on kansainvälisesti tunnettu, ja meillä on opiskelijoita sekä Suomesta että ulkomailta.

 • Bachelor of Maritime Management, Captain
 • Bachelor of Engineering, Maritime Technology
 • Master of Engineering/Maritime Management, Maritime Management
 • Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations
 • Sjökapten (YH), myös monimuotoisena

>> Koulutustarjonta Noviassa

Tech Campus Turku

Teknologiakampus Turku edistää Turun korkeakoulujen tekniikan koulutusta ja tutkimusta. Samalla se yhdistää korkeakoulujen voimavarat tukemaan alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Opiskelijoille tarjotaan:
- vahva tekniikan korkeakoulutuksen kokonaisuus ja selkeät tutkinto-ohjelmat
- selkeät ja joustavat koulutuspolut insinööristä (AMK) diplomi-insinööriksi
- yhteinen tekniikan koulutusstrategia ja täydentävät tekniikan koulutusprofiilit eri korkeakouluissa
- elävät ja monipuoliset työelämäyhteydet kaikissa koulutuksissa
- yritysten tarpeisiin vastaava täydennyskoulutus

teknologiakampusturku.fi

#turuntekniikka