Yritysprojektit opiskelijoille

Työelämäkontakteja ja oman alan kokemusta kannattaa kartuttaa jo opintojen aikana. Monissa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnoissa on mukana työelämäkursseja tai harjoittelujakso. Näiden lisäksi Turun korkeakouluilla on yhteisiä projektikursseja, joissa opiskelija pääsee tutustumaan myös muiden korkeakoulujen ja alojen opiskelijoihin.

Varsinais-Suomen työnantajien kanssa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa opiskelijat pääsevät soveltamaan osaamistaan käytäntöön. Alueen yritykset saavat opiskelijoilta uusia näkökulmia, ideoita ja intoa toimintansa kehittämiseen. Projektit ovat yhteistyötä parhaimmillaan: kaikki hyötyvät.

  • Projektiässät on turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden valmennuskurssi, jossa pääsee kerryttämään projektinhallinnan osaamista oikean asiakasprojektin kautta. Opiskelijat suorittavat asiakasprojektin 3–5 hengen monialaisissa ja osin myös kansainvälisissä ryhmissä. Tehtävissä ratkotaan yritysten tai julkisen tahon kehittämishaasteita tai tuotetaan uusia ideoita kehittämistoimien suunnitteluun ja toteutukseen.
     
  • Korkeakoulukumppani.fi välittää korkeakoulujen palveluita ja opiskelijatyönä toteutettavia toimeksiantoja yrityksille.
  • Challenge Turku on kaikille turkulaisille korkeakouluopiskelijoille suunnattu 24 tunnin innovaatioleiri, jossa opiskelijat ideoivat ratkaisuja Turun kaupungin antamaan haasteeseen. Haaste vaihtuu vuosittain, mutta sen kantava teema liittyy kuitenkin aina opiskelijoihin ja kaupungin kehittämiseen opiskelijoiden näkökulmasta.