Opiskelijakaupunki Turku -projektihaku

Opiskelijakaupunki Turku tehdään yhdessä - kiitos hakemuksista!

 • Ensimmäinen Opiskelijakaupunki Turku -projektihaku päättyi 30.11.2017
 • Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 17 kpl
 • Päätöksen tuettavista projekteista tekee Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan ohjausryhmä joulukuussa 2017.

Onko sinulla idea siitä, miten Turusta tehdään opiskelijoille paras kaupunki? Marraskuussa avautuu ensimmäinen Opiskelijakaupunki Turku -projektiavustushaku. Vuodelle 2018 jaetaan yhteensä 50 000 euroa hankerahaa edistämään Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteita.

Mistä on kyse?

Opiskelijakaupunki Turku on kaupungin, korkeakoulujen ja niiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä elinkeinoelämän yhteistyötä kaupungin kehittämiseksi.

Toiminta kattaa koko opiskelijan polun korkeakouluopintoja harkitsevasta nuoresta valmistuneeseen työnhakijaan. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen kiinnostavin ja Itämeren innostavin opiskelijakaupunki, johon jäädään asumaan ja töihin myös valmistumisen jälkeen.

 • Opiskelijaksi Turkuun
  Potentiaaliset hakijat tuntevat Turun kiinnostavana ja innostavana opiskelijakaupunkina Suomessa.
 • Opiskelu Turussa
  Turku tarjoaa opiskelijoille hyvät ja sujuvat arjen palvelut ja vetovoimaisen opiskeluelämän. Vireä opiskelijakulttuuri lisää koko kaupungin kiinnostavuutta.
 • Työllistyminen Turkuun
  Turkulaiset korkeakouluopiskelijat omaavat vahvat valmiudet ja suhteet työelämään jo opintojen aikana.

Tavoitteisiin pääsemiseksi Opiskelijakaupunki Turku järjestää projektiavustushaun, joka kutsuu Turun korkeakoulujen ja kaupungin toimijat sekä opiskelijat mukaan ideoimaan.

Projektiavustuksen kriteerit

Projektiavustusta hakevien toimenpiteiden tulee liittyä Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteisiin. Edellä mainittujen päätavoitteiden lisäksi vuosina 2018 - 2020 painotetaan erityisesti seuraavia teemoja:

 1. Vahvat elinkeinoelämäyhteydet
  Teeman toimenpiteet voivat liittyä esim. harjoittelupaikkojen määrän kasvattamiseen, yritysten roolin lisäämiseen opinnoissa tai tiedon levittämiseen alueen yrityksille.
   
 2. Kansainvälinen opiskelijakaupunki
  Teeman toimenpiteissä kansainvälisyyttä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Näkökulmia voivat olla esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen ja verkostoituminen, suomalaisten opiskelijoiden kansainväliset valmiudet tai kansainvälisyys opiskelijoiden arjessa.
   
 3. Turku tekee hyvää
  Teeman toimenpiteiden tulee liittyä opiskelijoille keskeisiin hyvän elämän edellytyksiin, kuten asumiseen, liikuntaan, kampusalueen toimivuuteen, yhteisöllisyyteen, ohjaukseen tai palveluiden saatavuuteen.

Projektiavustusta voidaan hakea tavoitteisiin liittyvälle kehittämistoiminnalle tai toimenpiteelle, jonka kohderyhmänä ovat turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ja vastavalmistuneet. Toimenpiteen ei tarvitse kohdistua kaikkiin opiskelijoihin, mutta sen on oltava avoin kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille.

Toimenpide voi olla esimerkiksi koulutus, tapahtuma, palvelu, sovellus, kurssi – tai jotain muuta, joka tukee ja edistää Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteita ja teemoja.   

 • Rahoitusta myönnetään vuodelle 2018 enintään 50 000 €. Haettavan projektiavustuksen suuruus voi olla min. 500 € ja enintään 10 000 €.
 • Rahoitus voi olla toimenpiteen koko rahoitus tai osarahoitus, tai projektirahoitus voi toimia ulkopuolisen rahoituksen omarahoitusosuutena.
 • Toimenpide tulee toteuttaa vuoden 2018 aikana.
 • Rahoitettava toimenpide ei voi olla opiskelijajärjestön, korkeakoulun tai kaupungin normaalia ns. perustoimintaa.
 • Rahoitusta ei myönnetä toimijan liiketoiminnan harjoittamiseen tai varainhankintaan.

Kuka voi hakea?

Projektiavustusta voivat hakea Opiskelijakaupunki Turku -toiminnassa mukana olevien tahojen toimijat: Turun kaupungin, Turun korkeakoulujen ja Turku Science Parkin yksiköt ja muut yhteisöt sekä kyseisten korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat ja näiden alajärjestöt tai opiskelijoiden yhteenliittymät.

Hakuohjeet

Opiskelijakaupunki Turku -rahoituksen hakuaika on päättynyt 30.11.2017. Päätöksen tuettavista projekteista tekee Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan ohjausryhmä joulukuussa 2017. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin joulukuun aikana.

 • Avustuksen saaneet tahot sitoutuvat raportoimaan hankeavustuksen käytöstä, toimittamaan toiminnasta esimerkiksi kuvia, mediatiedotteen tai uutisen Opiskelijakaupunki Turku -kanavissa julkaistavaksi sekä ilmoittamaan Opiskelijakaupunki Turku -rahoituksesta toiminnan viestinnässä. Tarkemmat ohjeet raportoinnista ja viestinnästä toimitetaan tuen saaneille projekteille myöhemmin.
   
 •  Mikäli projektimäärärahaa jää jakamatta hakukierroksen jälkeen, järjestetään toinen hakukierros kevään 2018 aikana.

Lisätietoja

 • Anssi Kaisti, koordinaattori, Opiskelijakaupunki Turku, anssi.kaisti(at)turku.fi
 • Pilvi Lempiäinen, koordinaattori, Opiskelijakaupunki Turku, pilvi.lempiainen(at)utu.fi