Opiskelijakaupunki Turku -projektihaku

Kiitos kaikille hakijoille

 • Projektihaku vuoden 2019 hankkeille päättyi 16.11.2018.
   
 • Päätöksen tuettavista projekteista tekee Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan ohjausryhmä joulukuussa 2018. Kaikkiin hakijatahoihin ollaan yhteydessä ohjausryhmän rahoituspäätöksen jälkeen.
   
 • Tutustu vuoden 2019 hankkeisiin

Onko sinulla opiskelijoihin ja Turkuun liittyvä idea, jonka haluaisit toteuttaa? Puuttuuko opiskelijan Turusta tapahtuma, sovellus tai palvelu tai haluaisitko kehittää opiskelijoiden palveluita jollain muulla tavalla? Opiskelijakaupunki Turku järjestää vuosittain projektiavustushaun, joka kutsuu opiskelijat ja Turun korkeakoulujen sekä kaupungin toimijat mukaan ideoimaan.

Vuodelle 2019 jaetaan yhteensä 50 000 euroa hankerahaa edistämään Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteita.

Mistä Opiskelijakaupunki Turku -yhteistyössä on kyse?

Opiskelijakaupunki Turku on kaupungin, korkeakoulujen ja niiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä paikallisen elinkeinoelämän kumppanuustoimintaa kaupungin kehittämiseksi.

Toiminta kattaa koko opiskelijan polun korkeakouluopintoja harkitsevasta nuoresta valmistuneeseen työnhakijaan. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen kiinnostavin ja Itämeren innostavin opiskelijakaupunki, johon jäädään asumaan ja töihin myös valmistumisen jälkeen.

Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteet:

 • Opiskelijaksi Turkuun
  Potentiaaliset hakijat tuntevat Turun kiinnostavana ja innostavana opiskelijakaupunkina Suomessa.
 • Opiskelu Turussa
  Turku tarjoaa korkeakouluissa opiskeleville hyvät ja sujuvat arjen palvelut ja vetovoimaisen opiskeluelämän. Vireä opiskelijakulttuuri lisää koko kaupungin kiinnostavuutta.
 • Työllistyminen Turkuun
  Turkulaiset korkeakouluopiskelijat omaavat vahvat valmiudet ja suhteet työelämään jo opintojen aikana.

Osa Opiskelijakaupunki Turku -toimintarahasta jaetaan vuosittain projektihaun kautta valittaville toimenpiteille. Tutustu vuoden 2019 hankkeisiin ja 2018 hankkeisiin.

Projektiavustuksen kriteerit

Projektiavustusta hakevien toimenpiteiden tulee liittyä Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteisiin. Lisäksi haussa painotetaan erityisesti seuraavia teemoja:

 1. Vahvat elinkeinoelämäyhteydet
  Toimenpiteet voivat liittyä esim. harjoittelupaikkojen määrän kasvattamiseen, yritysten roolin lisäämiseen opinnoissa tai tiedon levittämiseen alueen yrityksille.
   
 2. Kansainvälinen opiskelijakaupunki
  Toimenpiteissä kansainvälisyyttä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Näkökulmia voivat olla esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen ja verkostoituminen, suomalaisten opiskelijoiden kansainväliset valmiudet tai kansainvälisyys opiskelijoiden arjessa.
   
 3. Turku tekee hyvää
  Toimenpiteiden tulee liittyä opiskelijoille keskeisiin hyvän elämän edellytysten parantamiseen, kuten asumiseen, liikuntaan, kampusalueen toimivuuteen, yhteisöllisyyteen, ohjaukseen tai palveluiden saatavuuteen.

Projektiavustusta voidaan hakea tavoitteisiin liittyvälle kehittämistoiminnalle tai toimenpiteelle, jonka kohderyhmänä ovat turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ja vastavalmistuneet. Toimenpiteen ei tarvitse kohdistua kaikkiin opiskelijoihin, mutta sen on oltava avoin kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille.

Avustettava toimenpide voi olla esimerkiksi koulutus, tapahtuma, palvelu, sovellus – tai jotain muuta, joka tukee ja edistää Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteita ja teemoja. Hakuun voivat osallistua myös turkulaiset opiskelijat opintosuoritukseen liittyvän projekti-idean kanssa (esim. kurssityö).

 • Rahoitusta myönnetään vuodelle 2019 yhteensä 50 000 €. Haettavan projektiavustuksen suuruus voi olla min. 500 € ja enintään 10 000 €.
   
 • Rahoitus voi olla toimenpiteen koko rahoitus tai osarahoitus, tai projektirahoitus voi toimia ulkopuolisen rahoituksen omarahoitusosuutena.
   
 • Toimenpide tulee toteuttaa vuoden 2019 aikana.
   
 • Rahoitettava toimenpide ei voi olla opiskelijajärjestön, korkeakoulun tai kaupungin normaalia ns. perustoimintaa.
   
 • Rahoitusta ei myönnetä korkeakouluille niiden järjestämään perusopetukseen (esim. kurssien rahoitus).
   
 • Rahoitusta ei myönnetä toimijan liiketoiminnan harjoittamiseen tai varainhankintaan.

Hankkeiden rahoittamisen edellytyksenä on, että Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmä hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Avustuksen saaneet tahot sitoutuvat raportoimaan hankeavustuksen käytöstä, toimittamaan toiminnasta esimerkiksi kuvia, mediatiedotteen tai uutisen Opiskelijakaupunki Turku -kanavissa julkaistavaksi sekä ilmoittamaan Opiskelijakaupunki Turku -rahoituksesta toiminnan viestinnässä. Tuen saaneille projekteille toimitetaan tarkemmat ohjeet raportoinnista ja viestinnästä.

Kuka voi hakea?

Projektiavustusta voivat hakea Opiskelijakaupunki Turku -toiminnassa mukana olevien tahojen toimijat:

 • Turun kaupungin, Turun korkeakoulujen ja Turku Business Regionin yksiköt ja muut yhteisöt
 • kyseisten korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat ja näiden alajärjestöt tai opiskelijoiden yhteenliittymät.

Hakuun voivat osallistua myös turkulaiset opiskelijaryhmät tai tiimit (ei yksittäiset opiskelijat) opintosuoritukseen liittyvän idean kanssa.

Hakuohjeet

Opiskelijakaupunki Turku -rahoituksen hakuaika oli 19.9.-16.11.2018. Päätöksen tuettavista projekteista tekee Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan ohjausryhmä joulukuussa 2018. Kaikkiin hakijatahoihin ollaan yhteydessä ohjausryhmän rahoituspäätöksen jälkeen. Mikäli projektimäärärahaa jää jakamatta hakukierroksen jälkeen, järjestetään toinen hakukierros kevään 2019 aikana.

Lisätietoja

 • Anssi Kaisti, koordinaattori, Opiskelijakaupunki Turku, anssi.kaisti(at)turku.fi
 • Siina Alaranta, koordinaattori, Opiskelijakaupunki Turku, siina.alaranta(at)turkuamk.fi