Opiskelijakaupunki Turku -projektihaku

Opiskelijakaupunki Turku tehdään yhdessä

 • Ensimmäinen Opiskelijakaupunki Turku -projektihaku järjestettiin marraskuussa 2017. 
 • Hakemuksia saapui yhteensä 17 kpl, joista 9 sai rahoituksen.

Onko sinulla idea siitä, miten Turusta tehdään opiskelijoille paras kaupunki? Opiskelijakaupunki Turku järjestää vuosittain projektiavustushaun, joka kutsuu Turun korkeakoulujen ja kaupungin toimijat sekä opiskelijat mukaan ideoimaan.

Seuraava haku järjestetään syksyllä 2018. 

Mistä on kyse?

Opiskelijakaupunki Turku on kaupungin, korkeakoulujen ja niiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä elinkeinoelämän yhteistyötä kaupungin kehittämiseksi.

Toiminta kattaa koko opiskelijan polun korkeakouluopintoja harkitsevasta nuoresta valmistuneeseen työnhakijaan. Tavoitteena on tehdä Turusta Suomen kiinnostavin ja Itämeren innostavin opiskelijakaupunki, johon jäädään asumaan ja töihin myös valmistumisen jälkeen.

 • Opiskelijaksi Turkuun
  Potentiaaliset hakijat tuntevat Turun kiinnostavana ja innostavana opiskelijakaupunkina Suomessa.
 • Opiskelu Turussa
  Turku tarjoaa opiskelijoille hyvät ja sujuvat arjen palvelut ja vetovoimaisen opiskeluelämän. Vireä opiskelijakulttuuri lisää koko kaupungin kiinnostavuutta.
 • Työllistyminen Turkuun
  Turkulaiset korkeakouluopiskelijat omaavat vahvat valmiudet ja suhteet työelämään jo opintojen aikana.

Projektiavustuksen kriteerit

Projektiavustusta hakevien toimenpiteiden tulee liittyä Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteisiin. Edellä mainittujen päätavoitteiden lisäksi vuosina 2018 - 2020 painotetaan erityisesti seuraavia teemoja:

 1. Vahvat elinkeinoelämäyhteydet
  Teeman toimenpiteet voivat liittyä esim. harjoittelupaikkojen määrän kasvattamiseen, yritysten roolin lisäämiseen opinnoissa tai tiedon levittämiseen alueen yrityksille.
   
 2. Kansainvälinen opiskelijakaupunki
  Teeman toimenpiteissä kansainvälisyyttä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Näkökulmia voivat olla esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen ja verkostoituminen, suomalaisten opiskelijoiden kansainväliset valmiudet tai kansainvälisyys opiskelijoiden arjessa.
   
 3. Turku tekee hyvää
  Teeman toimenpiteiden tulee liittyä opiskelijoille keskeisiin hyvän elämän edellytyksiin, kuten asumiseen, liikuntaan, kampusalueen toimivuuteen, yhteisöllisyyteen, ohjaukseen tai palveluiden saatavuuteen.

Projektiavustusta voidaan hakea tavoitteisiin liittyvälle kehittämistoiminnalle tai toimenpiteelle, jonka kohderyhmänä ovat turkulaisten korkeakoulujen opiskelijat ja vastavalmistuneet. Toimenpiteen ei tarvitse kohdistua kaikkiin opiskelijoihin, mutta sen on oltava avoin kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille.

Toimenpide voi olla esimerkiksi koulutus, tapahtuma, palvelu, sovellus, kurssi – tai jotain muuta, joka tukee ja edistää Opiskelijakaupunki Turku -toiminnan tavoitteita ja teemoja.   

Kuka voi hakea?

Projektiavustusta voivat hakea Opiskelijakaupunki Turku -toiminnassa mukana olevien tahojen toimijat: Turun kaupungin, Turun korkeakoulujen ja Turku Science Parkin yksiköt ja muut yhteisöt sekä kyseisten korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat ja näiden alajärjestöt tai opiskelijoiden yhteenliittymät.

Hakuohjeet

Seuraava hakukierros järjestetään syksyllä 2018. Hausta tiedotetaan tällä sivulla, yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden sisäisissä kanavissa sekä Opiskelijakaupunki Turku -uutiskirjeessä.

 • Tilaa uutiskirje sähköpostitse osoitteesta opiskelijakaupunki(at)turku.fi. Uutiskirje lähetetään 4 kertaa vuodessa.

Lisätietoja

 • Anssi Kaisti, koordinaattori, Opiskelijakaupunki Turku, anssi.kaisti(at)turku.fi
 • Jenni Iivonen, koordinaattori, Opiskelijakaupunki Turku, jenni.iivonen(at)turkuamk.fi