Opiskelijakaupunki Turku -kysely 2020: Turussa on hyvä asua ja elää

Korkeakouluopiskelijat viihtyvät Turussa. Tämä käy ilmi keväällä 2020 toteutetusta opiskelijakyselystä, johon vastasi 3430 opiskelijaa. Jopa 98 prosenttia heistä suosittelisi ystävilleen Turkua opiskelukaupunkina.

Poikkeuksellinen koronakevät ei latistanut korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä Turusta opiskelijakaupunkina. Opiskelijat kokevat, että Turku tarjoaa mainiot puitteet opiskelulle, ja että Turussa on hyvä asua ja elää. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista opiskelijoista suosittelisi Turkua opiskelukaupungiksi ystävilleen.

Opiskelijat olivat yhtä mieltä muun muassa seuraavista väitteistä:

  • Turku on opiskelijaystävällinen kaupunki.
  • Turku on sopivan kokoinen opiskelijakaupungiksi.
  • Turussa on hyvä asua ja elää.
  • Turku on kaunis kaupunki.
  • Turussa on aktiivinen opiskelijakulttuuri.
Opiskelijakyselyn tulokset 2020, by Turun kaupunki – Åbo Stad – City of Turku

Hyvät harrastusmahdollisuudet ja kiinnostava kulttuuritarjonta

Opiskelijat ovat tyytyväisiä myös Turun tarjoamiin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Jopa 93 prosenttia vastaajista yhtyi väitteeseen Turun hyvistä harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista. Vaikka koronakevät verotti tapahtumatarjontaa, lähes yhtä monen vastaajan mukaan Turussa on myös kiinnostavia tapahtumia ja riittävästi kulttuuritarjontaa.

Lisäksi kiitosta saivat luonnon läheisyys, julkinen liikenne sekä toimiva kevyen liikenteen verkosto.

Työllistyminen herättää epävarmuutta

Yli puolet vastaajista haluaisi jäädä Turkuun töihin opintojen jälkeen. Opiskelijoiden keskuudessa on kuitenkin epävarmuutta siitä, löytyykö kaupungista koulutusta vastaavaa työtä. Työllistymiseen uskoi hieman alle puolet vastaajista. Optimistisimpia olivat ensimmäisen vuoden opiskelijat sekä ammattikorkeakouluopiskelijat.

Yllättävän pieni osa opiskelijoista on kiinnostunut yrittäjyydestä valmistumisensa jälkeen. Vain 18 prosenttia vastaajista kertoi olevansa kiinnostuneita yrittäjyydestä Suomessa tai ulkomailla. Sen sijaan lähes puolet kertoi, ettei ajatus yrittäjyydestä innosta.

Liikkuminen helppoa, asuminen toimivaa

Vastaajien mukaan opiskelija-arki on Turussa toimivaa. Vastauksissa toistui näkemys Turusta kompaktina kaupunkina, jossa liikkuminen on helppoa ja nopeaa. Turkulainen joukkoliikenne sai kiitosta opiskelijoilta, joskin yöaikainen joukkoliikenne kaipaisi kehittämistä.

Valtaosa, 85 prosenttia vastaajista, oli myös tyytyväisiä asumistilanteeseensa. Suurin osa piti asumista Turussa edullisena ja koki voivansa asua haluamassaan asumismuodossa.

Kyselytulokset kokonaisuudessaan

Kyselyn toteutti Opiskelijakaupunki Turku yhteistyössä Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntia edustavan Ryhmä 40 000:n kanssa. Siihen vastasi opiskelijoita kaikista Turun kuudesta korkeakoulusta.

Kyselyn tulosraportti löytyy oheisesta tiedostosta:

Tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Mainitsethan tuloksia käyttäessäsi lähteen: Opiskelijakaupunki Turku -kysely 2020, turku.fi/opiskelijakysely.

Lisätietoja

  • erityisasiantuntija Anssi Kaisti, Turun kaupunki, anssi.kaisti(at)turku.fi, p. 050 371 2714
  • viestintäsuunnittelija Satu Lithovius, satu.lithovius(at)turkuamk.fi, p. 050 5985684