Opiskelijakaupunki Turku -kysely 2018

Turku on 40 000:n korkeakouluopiskelijan kaupunki. Miten opiskelijat viihtyvät Turussa? Keväällä 2018 toteutettuun Opiskelijakaupunki Turku -kyselyyn vastasi 2100 opiskelijaa. Vastaajia oli kaikista Turun kuudesta korkeakoulusta.

Opiskelijakaupunki Turku -kyselyn vastaajista 80 prosenttia on suomenkielisiä ja 18 prosenttia ruotsinkielisiä. Suurin osa vastaajista on aloittanut opintonsa vuoden 2015 jälkeen.

Noin neljäsosa vastaajista on aina asunut Turussa ja 42 prosenttia vastaajista muuttanut Turkuun muualta Varsinais-Suomesta tai Uudeltamaalta.

Tärkeimmät syyt, joiden vuoksi Turku on valikoitunut opiskelukaupungiksi, olivat opintoala, Turun maine hyvänä opiskelukaupunkina, kaupungin koko ja sijainti.

Opiskelijat tyytyväisiä Turkuun

Kyselyn mukaan opiskelijat viihtyvät Turussa erinomaisesti. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet opiskelijat, 99 prosenttia, suosittelevat Turkua opiskelukaupungiksi ystävälleen ja lähes yhtä moni kokee, että Turussa on hyvä asua ja elää.

Turun tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa pitää kiinnostavana 90 prosenttia vastaajista. Vielä suurempi osa vastaajista, 93 prosenttia, on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Turussa on hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Kaikkien kuuden korkeakoulun opiskelijat kokevat Turun opiskelijakulttuurin aktiiviseksi.

Kaiken kaikkiaan Turku saa korkeakouluopiskelijoilta arvosanan 8,7

Turkuun halutaan jäädä

Kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta haluaisi jäädä Turkuun asumaan myös opintojen jälkeen.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista 60 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 40 prosenttia uskoi löytävänsä koulutusta vastaavaa työtä alueelta valmistumisen jälkeen. Alakohtaiset erot olivat suuria, vahvimmin työllistymismahdollisuuksiinsa uskovat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Liikkuminen helppoa ja asuminen toimivaa

Kyselyn tulosten mukaan opiskelijan arki Turussa on toimivaa. Vastaajista 86 prosenttia on tyytyväisiä omaan asuntotilanteeseensa.

Vastaajista 90 prosenttia arvioi, että liikkuminen Turussa on helppoa ja nopeaa. Kaupunki on opiskelijoille tarpeeksi suuri, mutta samalla sopivan pieni. Joukkoliikenteeseen ollaan tyytyväisiä ja myös yhteydet muualle Suomeen koetaan toimiviksi. Kehittämistä kaivataan yöaikaiseen joukkoliikenteeseen.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan

Kysely on Opiskelijakaupunki Turun tuottama ja se toteutettiin yhteistyössä Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntia edustavan Ryhmä 40 000:n kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehtiin Åbo Akademin Studenkårin (ÅAS) kanssa, jossa kyselyn analyysin teki opiskelija Henna Toivanen.

Tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Mainitsethan tuloksia käyttäessäsi lähteen: Opiskelijakaupunki Turku -kysely 2018, turku.fi/opiskelijakysely.

Lisätietoja

  • erityisasiantuntija Anssi Kaisti, Turun kaupunki
    anssi.kaisti(at)turku.fi, p. 050 371 2714
     
  • viestintäsuunnittelija Jenni Iivonen, Turun ammattikorkeakoulu
    jenni.iivonen(at)turkuamk.fi,  p. 040 355 0298