Opiskeluterveydenhuolto

Sähköinen asiointi

Opiskeluterveydenhuollon asiakkaat voivat varata seuraavia aikoja sähköisesti terveydenhoitajalta:

  • 1. vuosikurssin terveystarkastus
  • 15 tai 30 minuutin aika
  • influenssarokotus

Opiskeluterveydenhuolto vaikuttaa aktiivisesti opiskeluympäristöön ja tukee opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä, itsehoidossa, riittävässä elämän hallinnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.

Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveydenhuollon palveluita Turussa sijaitsevien toisen asteen ammatillisten oppilaitoksien ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Palvelut on tarkoitettu opintotukeen oikeutetuissa koulutuksissa opiskeleville, poikkeuksena:

  • Turun AMK:n Salon yksikön opiskeluterveydenhuollosta vastaa paikallinen terveyskeskus.
  • Yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen opiskeluterveydenhuolto tapahtuu YTHS:n kautta.

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit ovat maksuttomia.

Ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollossa Hämeenkatu 10, 3.krs on otettu käyttöön ilmoittautumisautomaatti. Jotta pääset ilmoittautumaan varatulle ajallesi, ole hyvä ja ota mukaasi vastaanotolle viivakoodillinen henkilöllisyyskortti, esim. yhdistetty KELA-henkilökortti, ajokortti tai henkilöllisyyskortti. Huomioi, että ilmoittautuminen tulee tehdä ennen ajanvarauksen alkamisaikaa.

Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärin vastaanottoajasta peritään voimassa oleva peruutusmaksu. Lääkärin vastaanottoaika on peruttava viimeistään edeltävänä päivänä tai jos vastaanottopaikka ei ole silloin avoinna, samana päivänä klo 9.00 mennessä.