Organisaatio

Turun kaupunki siirtyi pormestarimalliin 1.8.2021. Kaupungin uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.6.2021.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2021 hyväksymän Turun hallintosäännön mukaan pormestarin ja kansliapäällikön suorassa alaisuudessa toimii konsernihallinto.

Konsernihallinto vastaa kaupungin toimielinten päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa pormestaria ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallinnon johtajana toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Kansliapäällikkö johtaa pormestarin alaisuudessa kaupunkikonsernin toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä.

Toimialojen sijaan Turussa on neljä palvelukokonaisuutta: hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen, vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudet. Lisäksi kaupungissa on uusi työllisyyspalveluiden kokonaisuus.