Organisaatio

Turun kaupungin organisaatio ja johtaminen ovat muutoksessa, koska Turku siirtyy pormestarijärjestelmään kesäkuussa 2021. Turun kaupungin hallinto muodostuu jatkossa pormestarin ja kolmen apulaispormestarin johtamasta kokonaisuudesta. Hallintoa johtaa puolestaan jo nyt ja jatkossa kansliapäällikkö, joka on Tuomas Heikkinen. Kansliapäällikkö vastaa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kansliapäällikkö toimii johtamisjärjestelmäuudistuksen muutosjohtajana 1.6.2021 saakka tai kunnes pormestarimalli on tullut kokonaisuudessa voimaan.

Tällä hetkellä Turun kaupungin hallinto muodostuu kaupunginjohtajan johtamasta konsernihallinnosta sekä neljästä toimialasta. Konsernihallinto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toteutuksesta.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii lisäksi Varsinais-Suomen pelastuslaitos, palvelukeskuksia sekä useita yhtiötä.