Organisaatio

Turun kaupungin johtamisjärjestelmä on parhaillaan suuressa muutoksessa, koska Turku siirtyy pormestarimalliin 1.8.2021.

Kaupunginvaltuuston 17.5.2021 hyväksymän Turun hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii konsernihallinto.

Konsernihallinto vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen konsernijaoston ja kaupunkikehitysjaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle hallintosäännössä annettujen tehtävien osalta, avustaa kaupunginjohtajaa ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallinnon johtajana toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Kansliapäällikkö vastaa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kansliapäällikkö toimii johtamisjärjestelmäuudistuksen muutosjohtajana, kunnes pormestarimalli on tullut kokonaisuudessa voimaan.