Organisaatio

Turun kaupunki siirtyi pormestarimalliin 1.8.2021. Turun kaupungin uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2023.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 hyväksymän Turun hallintosäännön mukaan pormestarin ja kansliapäällikön suorassa alaisuudessa toimii konsernihallinto.

Konsernihallinto vastaa kaupungin toimielinten päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa pormestaria ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallinnon johtajana toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Kansliapäällikkö johtaa pormestarin alaisuudessa kaupunkikonsernin toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä.

Turussa on neljä palvelukokonaisuutta: kasvatuksen ja opetuksen, vapaa-ajankaupunkiympäristön  työllisyyspalveluiden palvelukokonaisuudet.