Kaupungin johto

Kaupungin hallinto muodostuu tällä hetkellä kaupunginjohtaja Minna Arven johtamasta konsernihallinnosta sekä neljästä toimialasta. Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen vastaa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kansliapäällikkö vastaa konsernihallinnon osalta toimialajohtajan yleistoimivallasta.

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen johtaa omistajaohjausyksikköä, jonka tehtävänä on tukea kaupungin johtoa omistajaohjauksessa sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen koordinoinnissa ja valvonnassa. Lisäksi omistajaohjausjohtaja vastaa eräistä hallintosäännössä apulaiskaupunginjohtajalle mainituista tehtävistä 31.5.2021 saakka ja toimii kaupunginjohtajan varahenkilönä hallinnollisissa asioissa.

Turun kaupungin organisaatio ja johtaminen ovat muutoksessa, koska Turku siirtyy pormestarijärjestelmään kesäkuussa 2021. Kaupunginjohtajan sijaan kaupunkia johtavat pormestari ja kolme apulaispormestaria. Poliittisen päätöksenteon rakennetta ei ole vielä päätetty.

Kaupungin nykyiseen johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtajien lisäksi konsernihallinnon ryhmien johtajat ja toimialajohtajat.

Toimialoja johtavat:

  • hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa
  • sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen
  • vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes ja
  • kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi.