Kaupungin johto

1.8.2021 alkaen on astunut voimaan Turun kaupungin uusi poliittinen johtamismalli ja toimielinrakenne, jossa kaupungin ylintä johtoa edustavat pormestari ja kolme apulaispormestaria.

Pormestari ja apulaispormestarit muodostavat pormestariston, joka ohjaa ja yhteensovittaa kaupungin toimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Pormestarin alaisuudessa kansliapäällikkö vastaa konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, kaupunginhallituksen alaisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Turun kansliapäällikkö on Tuomas Heikkinen.

Konsernihallinto muodostuu kolmesta toiminnosta: johdon tuki, yhteiset palvelut ja integraatiotoiminto. Palveluiden järjestämisestä vastuullinen henkilöstö työskentelee konsernihallinnossa ja palveluita tuottava henkilöstö puolestaan palvelutuotannossa.

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen johtaa omistajaohjausyksikköä, jonka tehtävänä on tukea kaupungin johtoa omistajaohjauksessa sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen koordinoinnissa ja valvonnassa.

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat pormestarin lisäksi konsernihallinnon yksiköiden johtajat ja palvelukokonaisuuksien johtajat.

Palvelukokonaisuuksia johtavat:

• kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen johtaa kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuutta
• vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors johtaa vapaa-ajan palvelukokonaisuutta
• kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi johtaa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuutta
• Työllisyysjohtaja Riitta Uitto johtaa työllisyyden palvelukokonaisuutta

Asiasanat: