Kaupungin johto

Kaupungin hallinto muodostuu tällä hetkellä kaupunginjohtaja Minna Arven johtamasta konsernihallinnosta sekä neljästä toimialasta. Kaupunginjohtajan varahenkilönä ja kaupunkitason johtamisen tukena toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen. Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen vastaa kaupungin omistajaohjauksesta ja sen kehittämisestä.

Turun kaupungin organisaatio ja johtaminen ovat muutoksessa, koska Turku siirtyy pormestarijärjestelmään kesäkuussa 2021. Kaupunginjohtajan sijaan kaupunkia johtavat pormestari ja kolme apulaispormestaria. Poliittisen päätöksenteon rakennetta ei ole vielä päätetty.

Kaupungin nykyiseen johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtajien lisäksi konsernihallinnon ryhmien johtajat ja toimialajohtajat.

Toimialoja johtavat:

  • hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa
  • sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen
  • vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes ja
  • kaupunkiympäristötoimialan johtaja Christina Hovi.