Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen

Jarkko Virtanen

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen johtaa omistajaohjausyksikköä, jonka tehtävänä on tukea kaupungin johtoa omistajaohjauksessa sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen koordinoinnissa ja valvonnassa. Lisäksi omistajaohjausjohtaja vastaa eräistä hallintosäännössä apulaiskaupunginjohtajalle mainituista tehtävistä 31.5.2021 saakka ja toimii kaupunginjohtajan varahenkilönä.

Omistajaohjausjohtajan tehtävänä on vastata kaupunginjohtajan tukena erityisesti

  • palveluverkon omistajuudesta ja kaupunkitasoisten palveluverkkoratkaisujen ohjaamisesta sekä
  • konserniyhteisöjen omistajaohjauksesta ja valvonnasta.

Omistajaohjausjohtaja huolehtii omalta osaltaan, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet toteutuvat.

Hän edustaa kaupunkia koti- ja ulkomaisissa sidosryhmätilaisuuksissa ja neuvotteluissa.

Yhteystiedot: