Turun pormestarit

Valtuustokauden 2021–2025 toiminnan ja painopisteet määrittelee Turun pormestariohjelma.

Tutustu pormestariohjelmaan.

Turun kaupungin uusi poliittinen johtamismalli ja toimielinrakenne on astunut voimaan 1.8.2021. Kaupungin ylintä johtoa edustavat pormestari ja kolme apulaispormestaria.

Pormestari ja apulaispormestarit muodostavat pormestariston, joka ohjaa ja yhteensovittaa kaupungin toimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Pormestariston jäsenet ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen ja konsernijaoston puheenjohtajana sekä johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Pormestarin muita tehtäviä:

  • Poliittisen prosessin johtaminen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen edellyttämällä tavalla.
  • Kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta vastaaminen.

Apulaispormestarit toimivat kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina ja lautakuntien puheenjohtajina.

Apulaispormestarit osallistuvat palvelukokonaisuuksien johtoryhmien työskentelyyn, kun niissä käsitellään tiedoksi saatettavia laajakantoisia asioita, laajoja tilannekatsauksia ja päätöksentekoon kulkevia asioita.

Turun pormestarit valittiin 23.8.2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa. 

Turun pormestaristo vasemmalta oikealle: Heikki Pälve, Minna Arve, Piia Elo ja Elina Rantanen. Kuvaaja: Suvi Elo

Turun pormestari on Minna Arve (kok).

Hyvinvoinnin apulaispormestari on Elina Rantanen (vihr).
Rantasen erityisvastuut:
  • Maahanmuuttaja-asioiden seuranta, maahanmuuttajakokonaisuuden ohjausryhmä.
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin asioiden seuranta ja ohjaaminen.
  • Yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.
Kaupunkiympäristön apulaispormestari on 17.5.2022 alkaen Heikki Pälve (kok). 
Pälven erityisvastuut:
  • Rakennuttamisasioiden seuranta ja ohjaaminen.
  • Yhteistyö rakennuttamisasoiden forumissa sekä tilannekuvan ja haasteiden osalta.
Kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari on Piia Elo (sd).
Elon erityisvastuut:
  • Työllisyysasioiden, työllisyysuudistuksen ja työllisyyden kehityksen seuranta ja ohjaaminen.
  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin asioiden seuranta ja ohjaaminen.
  • Yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Apulaispormestarien työnjako tarkistetaan kahden vuoden kuluttua pormestarikauden alkamisesta.