Turun pormestarit

Valtuustokauden 2021–2025 toiminnan ja painopisteet määrittelee Turun pormestariohjelma.

Tutustu pormestariohjelmaan.

Turun kaupungin uusi poliittinen johtamismalli ja toimielinrakenne on astunut voimaan 1.8.2021. Kaupungin ylintä johtoa edustavat pormestari ja kolme apulaispormestaria.

Pormestari ja apulaispormestarit muodostavat pormestariston, joka ohjaa ja yhteensovittaa kaupungin toimintaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Pormestariston jäsenet ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen ja konsernijaoston puheenjohtajana sekä johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Pormestarin muita tehtäviä:

  • Poliittisen prosessin johtaminen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen edellyttämällä tavalla.
  • Kuntalaisten osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumisesta vastaaminen.

Apulaispormestarit toimivat kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina ja lautakuntien puheenjohtajina.

Turun pormestaristo vasemmalta oikealle: Elina Rantanen, Piia Elo, Minna Arve ja Ville Valkonen. Kuvaaja: Suvi Elo

Turun pormestarit valittiin 23.8.2021 kaupunginvaltuuston kokouksessa. 

Turun pormestari on Minna Arve (kok). 

Hyvinvoinnin apulaispormestari on Elina Rantanen (vihr).

Kaupunkiympäristön apulaispormestari on Ville Valkonen (kok). 

Kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari on Piia Elo (sd).

Apulaispormestarien työnjako tarkistetaan kahden vuoden kuluttua.