IT-palvelut

IT-palvelut tuottaa Turun kaupunkikonsernille laadukkaita ja kustannustehokkaita IT-ratkaisuja.

Palvelut kattavat tieto- ja puhelinliikenteen, päätelaitteet ja tulostuspalvelun, sovellukset ja integraatioalustat, lisenssit ja tietoturvan. Lisäksi IT-palvelut mm. koordinoi kaupungin IT-hankintoja yhdessä Strateginen hankinta -yksikön kanssa.

IT-palveluilla on myös vahva rooli Turun kaupunkikonsernin toimintojen kehittämisessä. Kaupungin kehittämismallin mukaisesti kehittäminen toteutetaan projekteina, joita tehdään IT-palveluiden ja kaupungin toimialojen ja muiden palvelukeskusten, yhtiöiden ja yhteisöjen tiiviissä yhteistyössä sekä muiden kaupunkien kanssa.​

Keskitetyt IT- ja kehittämispalvelut vuosina 2017–2021

• Perus-IT-palveluiden järjestäminen
• Teknologiahallinta
• Kehittämisen ohjaus kehittämismallin ja kokonaisarkkitehtuurin kautta
• ICT-hankinnat ja puitesopimukset sekä niihin liittyvät toimintamallit ja periaatteet
• Toimittajastrategia ja strateginen toimittajayhteistyö
• Kaikille yhteisten hallinnon tietojärjestelmäpalvelujen järjestäminen
• Toimialakohtaisten tietojärjestelmäpalveluiden läpilaskutus

IT-palveluita johtaa IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen. Tietohallinnosta vastaa vs. strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila.

Tietohallintostrategia

Turun kaupungin IT-palveluita ohjaa tietohallintostrategia. Se hyväksyttiin vuosille 2017–2021 kesäkuussa 2017. Tietohallintostrategiaa toteutetaan osana normaalia toiminnan johtamista ja erillisinä projekteina. Strategian sitovat tavoitteet ja niiden mittarit sisällytetään IT-palvelukeskuksen strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen. Tietohallintostrategian etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.