Tilapalvelut

Yhteystiedot

tilapalvelukeskus@turku.fi

Linnankatu 90

Tilapalvelujen tehtävänä on kaupungin tilaomaisuudesta ja sen ylläpidosta huolehtiminen kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden. Tilapalvelut vastaa toimintaa tukevien toimitilojen tarjoamisesta kaupungin eri toimijoille, kehittäen työympäristöjä ja tarjottavia toimitilapalveluita.

Tilapalveluja johtaa tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi.

Tilapalvelujen toiminta on organisoitu kolmeen yksikköön:

 1. Tilahallinta

Tilahallintayksikkö vastaa mm. toimitilojen vuokraustoiminnasta, kiinteistöyhtiöhallinnosta sekä tilakannan ja sen hallintaratkaisuiden kehittämisestä. Yksikköä johtaa tilahallintapäällikkö Leevi Luoto.

2. Toimitilajohtaminen

Toimitilajohtamisyksikön tehtävänä on toimitilaratkaisuiden tarjoaminen, työympäristökehittäminen ja asiakkuuksien hallinta. Tehtäviin kuuluvat tilahankkeiden valmisteluprosessit käsittäen palveluverkko- ja tarveselvitykset, hankesuunnittelu sekä ajoitus. Myös sisäilmaprosessin hallinta kuuluvat yksikön tehtäviin. Toimitilajohtamisyksikköä johtaa toimitilapäällikkö Minna Juselius.

3. Kohdejohtaminen

Kohdejohtamisyksikön tehtäviin kuuluvat rakennuskannan ylläpitotehtävien ja niihin liittyvien palveluiden järjestäminen, käsittäen mm. kunnossapidon, kiinteistönhoidon sekä siivouksen kilpailutukset ja valvonnan. Kohdejohtamisyksikköä johtaa ylläpitopäällikkö Soile Viiri.