Ruiskatu 8 väistötila

Ruiskatu 8 -kiinteistöön sijoitetaan vuosina 2020-2022 Sirkkalan koulun korjaus- ja uudisrakennushankkeen aikaiset väistötilat, Luolavuoren alakoulun väistötilat sekä Turun ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun kiinteistön toiminnot.

Kohteeseen toteutetaan sellaiset tekniset korjaus- ja muutostyöt, joilla kiinteistöä voidaan terveellisesti ja turvallisesti käyttää jatkossa. Lisäksi toteutetaan sellaiset toiminnalliset muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä toiminnan järjestämisen kannalta.

Tehdyt toimenpiteet

Ruiskadun kiinteistö on aikaisemmin päätetty ottaa väistötilakäyttöön 10 vuodeksi. Tätä tarkoitusta varten tehtiin korjaustarpeiden määrittämiseen tähtääviä tutkimuksia ja selvityksiä vuosina 2018–2019. Niiden pohjalta määritettiin käyttöä turvaavat korjaustoimenpiteet, jotka valmistuivat kesäkuussa 2020:

 • Alkuperäiset tuloilmakoneet on uusittu kokonaan ja ilmanvaihtoa lisätty luokkakohtaisilla lisäkoneilla, jotta ilmamäärät riittävät mitoitetuille oppilasmäärille. Lisäksi pienistä tilamuutoksista johtuen kanavointia on uusittu tarvittavilta osin.
 • Alkuperäiset vanhat valurautaviemärit on sukitettu.
 • Kylmä- ja lämminvesijohdot on uusittu niiltä osin, joita ei ole uusittu 2000-luvulla.
 • Korkean osan (5 kerrosta) katon räystäsrakenne on korjattu ja estetty veden pääsy rakenteisin.
 • Talon etuosalla on uusittu tukkeutuneet salaojat ja pihan rakennekerroksiin lisätty salaojitukset.
 • Julkisivun pellitykset on uusittu vedenpitävyyden parantamiseksi ja samalla pellitysten takapuoliset eristeet uusittu. Vaurioituneet elementtisaumaukset on uusittu ja samassa yhteydessä uusittiin myös niitä vanhoja saumauksia, joita ei aikaisemmin ole uusittu.
 • Ulkoseinät on tiivistetty sisäpuolelta ulkoseinärakenteesta ja alapohjista tulevien ilmavuotojen estämiseksi. Tällaisia tiivistyksiä ovat olleet esimerkiksi maanvaraisen lattian saumakohdat, ikkunoiden saumakohdat sekä ulkoseinän ja lattialaatan saumakohdat maanvaraisilta osin. Tiivistyskorjausten onnistuminen on todettu pistokokein merkkiainekokeilla. Lisäksi rakennuksen sisäpuoliset salaojakaivojen kannet on varustettu kaasutiiviillä kansilla ilmavuotojen ehkäisemiseksi.
 • Väestönsuojan sisäpuoliset pinnoitteet on purettu ja lattian päällysteet poistettu, jotta rakenne hengittää. Tilat eivät tule käyttöön, eikä niissä ole suoraa yhteyttä käyttötiloihin.
 • Märkätiloja on korjattu tarvittavilta osin, jolloin korjaukset ovat kohdistuneet esimerkiksi rikkoutuneisiin pintarakenteisiin. Kokonaisvaltaisiin märkätilaremontteihin ei ole annetulla käyttöikätavoitteella ollut tarvetta. Vessoista on poistettu asbestia sisältävät alakatot, ja ne on samalla uusittu.
 • Keittiötiloissa on tehty tiivistyskorjaukset edellä esitetyn mukaisesti.
 • Kaikki kattoihin kiinnitetyt akustiikkalevyt, joissa on ollut aukinaisia villareunoja, on uusittu tai niiden reunat tukittu kuitulähteiden poistamiseksi.

Raportit ja selvitykset:

Ruiskatu 8 kiinteistössä on tehty rakennuksen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä selvityksiä hankekuvauksen pohjaksi. Ammattikorkeakoulun puolelta otetuissa materiaalinäytteissä ja sivelynäytteissä havaittiin osassa viitteitä vauriosta ulkoseinärakenteissa (analyysiraportissa keltaisella merkityt ovat tulevista väistötiloista otettuja näytteitä). Lisäksi kuitunäytteissä oli toimenpiderajan ylityksiä. VOC-näytteissä ei ollut toimenpiderajan ylityksiä.

(Raportit ovat pdf-muodossa)

Asiasanat: