Hyvinvointitoimialan kehittämis- ja sopeuttamisohjelma

Kehittämis- ja sopeuttamisohjelmassa on 33 toimenpidekokonaisuutta

Turun kaupungin sopeuttamisohjelma

Kehittämishankkeita

Hyvinvointitoimialalle on tehty kehittämis- ja sopeuttamisohjelma, jonka tavoitteena on palvelujen parempi vaikuttavuus ja talouden tasapaino. Ohjelmaan on valittu toimialalta sellaisia palvelukokonaisuuksia, joissa voidaan tehdä kokonaisuuden kannalta hyödyllisimpiä toimenpiteitä ja saada aikaan säästöjä.

Seuraavat palvelukokonaisuudet ovat keskeisiä kehittämiskohteita:

  • Erikoissairaanhoidon tarpeenmukainen käyttö sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako
  • Vanhuspalvelujen optimoitu palvelurakenne
  • Kotiuttamis- ja kuntoutusprosessien sujuvoittaminen
  • Lastensuojelumenojen hillintä

Näiden lisäksi kehittämistyötä on tehtävä seuraavien asiakokonaisuuksien alla:

  • Henkilöstöresurssien suunnittelu
  • Sote-tilojen ja palveluverkon toimivuus
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Tiedolla johtaminen ja tiedonhallinta

Turun talouden sopeuttamisohjelma turvaa kaupungin hyvät peruspalvelut ja niiden kehittämisen sekä varmistaa kaupungin kasvun ja vetovoiman. Ohjelmassa Turun taloutta tasapainotetaan lähes 59 miljoonalla eurolla vuoteen 2023 mennessä. Noin sadasta sopeuttamistoimesta suuri osa on kaupungin palveluiden kehittämistä ja rakenteellisia uudistuksia, mutta osa on selkeitä säästöehdotuksia. Turun kaupunginvaltuusto käynnisti sopeuttamisprosessin kesäkuussa 2019.