Lääkäriksi Turun kaupungille

Avoinna olevat virat

Avoinna olevat sijaisuudet:

Lisätiedot 

Sairaalapalvelut:
Rea Mäkelä, ylilääkäri, etunimi.sukunimi@turku.fi
Paula Viikari, ylilääkäri, etunimi.sukunimi@turku.fi

Terveysasemat:
Heli Leino, ylilääkäri, p. 040 617 5067, etunimi.sukunimi@turku.fi

Ehkäisevä terveydenhuolto:
Hannele Kallio, ylilääkäri, etunimi.sukunimi@turku.fi

Vanhus- ja vammaispalvelut:
Kirsi-Marja Laine, ylilääkäri, etunimi.sukunimi@turku.fi

YEK-vaiheesta, erikoistumisesta ja kaikesta avoterveydenhuollon koulutustoiminnasta antaa lisätietietoja:
Aino Ruohola, koulutusvastaava, etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Turku on iso ja pieni yhtä aikaa

Perusterveydenhuollossa työskentelee noin 120 lääkäriä.

Turku on iso, siksi on mahdollista järjestää itsenäisesti monipuolista koulutustoimintaa ja kehittää kliinistä työtä. Turku on pieni, siksi useimmilla terveysasemilla työskentelee vain noin kymmenen lääkäriä. Turussa seniorit tukevat ystävällisesti nuorten lääkäreiden työskentelyä ja konsultaatioilmapiiri on aina turvallinen.

Erikoissairaanhoidossamme työskentelee noin 80 lääkäriä (yleissisätaudit kardiologia, gastroenterologia, hematologia, nefrologia, diabetologia, reumatologia, palliatiivinen ja saattohoito, geriatrian eri osa-alueet, neurologia, neurologinen ja ortopedinen kuntoutus, fysiatria, lastentaudit, lasten neurologia, nuorisopsykiatria, korva-, nenä- ja kurkkutauti, silmätaudit)

Turku on iso, siksi YEKiin ja erikoistumiseen kelpaavia työjaksoja voi tehdä monella eri erikoisalalla ja esim. yleislääketieteeseen voi erikoistua saman organisaation sisällä.

Turku on pieni, siksi konsultaatiot eri erikoisalojen välillä ovat joustavia ja kollegat oppivat tuntemaan toisensa. Voit työskennellä eri osastoilla ja erilaisissa polikliniisissä palveluissa.

Lisätiedot:

 

 

 

Lääkäriksi sairaalapalveluihin

Juniorilääkärit Turun terveyskeskuksesta kertovat