Perhe- ja sosiaalipalvelut

Organisaatio

Perhe- ja sosiaalipalvelut tarjoavat turkulaisille ehkäisevän terveydenhuollon, sosiaalityön ja lastensuojelun palveluja sekä psykososiaalisia palveluja.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat toiminnot:

ehkäisevä terveydenhuolto

 • neuvolapalvelut ja UÄ-yksikkö​
 • perhetuki
 • ehkäisyneuvola
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Sosiaalityö

 • sosiaalityön alkupalvelut
 • aikuissosiaalityö
 • lapsiperheiden sosiaalityö
 • ulkomaalaistoimiston sosiaali- ja kotouttamistyö
 • sosiaalipäivystys
 • perhetyön ohjaus

Lastensuojelu

 • lastensuojelun avohuolto
 • lastensuojelun sijaishuolto
 • jälkihuolto
 • tukipalvelut
 • lastensuojelulaitokset

Psykososiaaliset palvelut

 • perheneuvola
 • psykologipalvelut
 • koulupsykologit
 • perheoikeudelliset palvelut
 • asumis- ja päihdepalvelut