Terveyspalvelut

Organisaatio

Terveyspalveluihin kuuluu terveysasemilla ja erityisvastaanotoilla tehtävät tutkimukset ja hoito sekä poliklinikoiden, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon palvelut. Palvelualue tuottaa myös akuutteja, kuntouttavia ja toimintaa ylläpitäviä sairaalapalveluja. Palvelualueella työskentelee n. 1400 työntekijää.

Terveyspalveluihin kuuluvat seuraavat toiminnot:

  • terveysasemat (ml. opetusterveysasema ja diabetesvastaanotto ja ulkomaalaistoimiston terveyspalvelut)
  • suun terveydenhuolto (perushoito, erikoissairaanhoito ja opetushammashoitola)
  • polikliiniset palvelut (lasten ja nuorten, lastenneurologian, silmätautien ja korva-nenä-kurkkutautien poliklinikat)
  • sairaalapalvelut (akuutti, kuntouttava ja palliatiivinen osastoryhmä osastohoito, sisätautien ja geriatrian poliklinikat sekä kotisairaala)
  • geriatriset ja kuntouttavat palvelut (ml. aikuisten lääkinnällinen kuntoutus ja kotikuntoutuskeskus)
  • mielenterveys- ja päihdeyksikkö
  • ehkäisevän terveydenhuollon sekä vanhus- ja vammaispalveluiden lääkärit
  • hoitotarvikejakelu
  • infektioiden torjunnan ja potilasturvallisuuden yksikkö (tartuntatautien valvonta, Milli ja matkailijoiden rokotusneuvonta)