Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualue

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden matalan kynnyksen palvelupiste Palmikko:

  • Soita Palmikkoon arkisin klo 9–15. Puhelinnumeromme on: 040 708 5905 tai
  • Tule käymään Varissuolle arkisin klo 10–14 (osoite: Kousankatu 1, 2. krs).
  • Sähköinen yhteydenottolomake

Kenelle? 18 vuotta täyttäneille turkulaisille, joilla on mielenterveyden haasteita, jotka ovat huolissaan voinnistaan tai tarvitsevat apua päihteidenkäytön ongelmiin.

Mikäli tarvitset lääkereseptiä, sen uusintaa tai sairauslomaa, ota yhteys terveysasemalle.

Yläikärajaa palveluissa ei ole.Kiireellistä hoitoa vaativien mielenterveysongelmien hoidontarpeen arviointi tehdään Turun alueen yhteispäivystyksessä.

Esitteet:

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualue tarjoaa perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluita aikuisikäisille turkulaisille. Palvelut ovat maksuttomia.

Palmikko                                    

Palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluiden matalan kynnyksen palvelupisteeseen Palmikkoon.

Palmikon sairaanhoitajat arvioivat yhteyttä ottavien uusien asiakkaiden palvelutarpeen ja tilanteen vaatiman avun sekä sen mukaisen palveluyksikön joko mielenterveys- ja päihdepalveluista tai muualta palveluverkosta. Palmikossa toteutetaan myös hoidollisia lyhytinterventioita. Palmikossa ei ole lääkäriä, ja siellä ei anneta eikä määrätä lääkkeitä, uusita reseptejä eikä myöskään kirjoiteta sairauslomatodistuksia. Mikäli tarvitset lääkereseptiä, sen uusintaa tai sairauslomaa, ota yhteys terveysasemalle. Myös terveysaseman lääkäri voi ohjata sinut tarvittaessa mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualueen palveluiden piiriin.

Lähitiimit

Palmikon sairaanhoitaja tai terveysaseman lääkäri voi ohjata sinut tarvittaessa oman asuinalueesi mukaisen lähitiimin työntekijän vastaanotolle. Lähitiimejä on kuusi (Keskustan, Mäntymäen, Varissuon, Pansio-Pernon, Runosmäen ja Kirkkotien lähitiimit). Lähitiimit arvioivat ja hoitavat täysi-ikäisten kaupunkilaisten mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä antavat tukea elämän kriiseissä, tarvittaessa moniammatillisesti ja liikkuvalla työtavalla. Lähitiimeissä työskentelee hoitajia, psykologeja, sosiaaliohjaajia ja lääkäreitä. Lähitiimit toimivat ajanvarausperiaatteella.

Erikoistiimit: neuropsykiatrian tiimi ja riippuvuustiimi

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualueella toimii kaksi erikoistiimiä: neuropsykiatrian tiimi ja riippuvuustiimi. Neuropsykiatrian tiimi arvioi ja hoitaa perusterveydenhuoltoon kuuluvia täysi-ikäisten neuropsykiatrisia häiriöitä. Riippuvuustiimi Riimi arvioi ja hoitaa täysi-ikäisten pitkälle edenneitä päihdehäiriöitä. Molemmat tiimit tekevät työtä tarvittaessa moniammatillisesti ja liikkuvalla työtavalla. Vastaanotot toteutetaan ajanvarauksella, mutta tämän lisäksi riippuvuustiimi tekee myös jalkautuvaa ja etsivää työtä.

Päivyri

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualueen päivätoimintatiimi Päivyrin tehtävä on toimia etenkin pitkäaikaisempaa kontaktia ja kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallista kuntoutusta edistävänä hoitotahona. Päivyri toteuttaa myös erilaisia ryhmätoimintoja muillekin mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille. Päivyrin toiminnassa mukana on toiminnalliset ja keskustelevat kuntoutusmuodot. Ryhmämuotoisessa toiminnassa asiakkaat saavat mm. vertaistukea sekä tietoa tarpeellisista asioista.  

 

Tulethan vastaanotolle päihteettömänä. Mikäli tarvitset ensin päihdekierteen katkaisuun tai vieroitusoireisiin apua, saat sitä hakeutumalla A-klinikka Oy:n Turun tai Salon vieroitushoitoyksikköön tai Suvera Oy:n Avara Perniö –päihdevieroitukseen. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin saat apua ilman ajanvarausta Selviämisasemalta ja Turun alueen yhteispäivystyksestä.