Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa sairaaloidensa osastoilla ja poliklinikoilla vaativantasoisia erikoissairaanhoidon palveluita. Palvelut sovitetaan Turun kaupungin itsensä tuottamien palveluiden kanssa tarpeenmukaisiksi hoitokokonaisuuksiksi.

Sairaanhoitopiiri vastaa yhteistyössä Turun yliopiston kanssa myös lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksesta. Sairaanhoitopiiri tuottaa myös korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta.

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa Sairaanhoitopiiri-toimintoa johtaa asiantuntijalääkäri Jane Marttila.