Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Toimipaikat

Puolalankatu 5

 • Asiakaspalvelu, 1. krs
 • Toimialan johto
 • Rakennusvalvonta
 • Kaavoitus
 • Liikennesuunnittelu
 • Tonttipalvelut
 • Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
 • Kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Puutarhakatu 1

Linnankatu 90

 • Toimitilojen rakennuttaminen
 • Kaupunkiympäristön kunnossapito

Aurakatu 5

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle.

Palvelukokonaisuus vastaa myös kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen toteuttamisesta.

Lisäksi palvelukokonaisuus vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta, seudullisista jätehuollon viranomaispalveluista sekä seudullisista joukkoliikenne palveluista.

Palvelukokonaisuutta johtaa kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi.

Palvelukokonaisuuden vastuualueet:

 • kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
 • kaupunkirakentaminen
 • luvat ja valvonta
 • liikkumispalvelut
 • paikkatieto ja kaupunkimittaus

Palvelukokonaisuuden organisaatiokaavio (pdf)

Toimintaa ohjaavat ja siitä päättävät lautakunnat ovat