Tilapalvelut

Yhteystiedot

tilapalvelukeskus@turku.fi

Linnankatu 90

Tilapalvelujen tehtävänä on kaupungin tilaomaisuudesta ja sen ylläpidosta huolehtiminen kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden. Tilapalvelut vastaa toimintaa tukevien toimitilojen tarjoamisesta kaupungin eri toimijoille, kehittäen työympäristöjä ja tarjottavia toimitilapalveluja.

Tilapalveluja johtaa tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi. Ajalla 1.8.-31.12.2021 vs. tilapalvelujohtajana toimii Leevi Luoto.

Tilapalvelujen toiminta on organisoitu seuraaviin yksiköihin:


1. Tilahallinta

Tilahallintayksikkö vastaa mm. toimitilojen vuokraustoiminnasta, kiinteistöyhtiöhallinnosta sekä tilakannan ja sen hallintaratkaisuiden kehittämisestä. Yksikköä johtaa tilahallintapäällikkö Leevi Luoto. Leevi Luodon sijaisena toimii 1.8.-31.12.2021 Sami Männistö.

2. Toimitilajohtaminen

Toimitilajohtamisyksikön tehtävänä on toimitilaratkaisuiden tarjoaminen, työympäristökehittäminen ja asiakkuuksien hallinta. Tehtäviin kuuluvat tilahankkeiden valmisteluprosessit käsittäen tilatarveselvitykset, hankesuunnittelu sekä ajoitus. Myös sisäilmaprosessin hallinta kuuluu yksikön tehtäviin. Toimitilajohtamisyksikköä johtaa toimitilapäällikkö Kirsi Eronen.

3. Kohdejohtaminen

Kohdejohtamisyksikön tehtäviin kuuluvat rakennuskannan ylläpitotehtävien ja niihin liittyvien palveluiden järjestäminen, käsittäen mm. kunnossapidon, kiinteistönhoidon sekä siivouksen kilpailutukset ja valvonnan. Kohdejohtamisyksikköä johtaa ylläpitopäällikkö Soile Viiri.

4. Tekninen huolto

Aiemmin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuteen kuulunut tekninen huolto on 1.6.2021 alkaen siirtynyt osaksi tilapalveluja. Yksikköä johtaa sairaalainsinööri Kari Saarinen.