Tilapalvelut

Yhteystiedot

tilapalvelukeskus@turku.fi

Linnankatu 90

Tilapalvelujen tehtävänä on kaupungin tilaomaisuudesta ja sen ylläpidosta huolehtiminen kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden. Tilapalvelut vastaa toimintaa tukevien toimitilojen tarjoamisesta kaupungin eri toimijoille, kehittäen työympäristöjä ja tarjottavia toimitilapalveluja.

Tilapalveluja johtaa vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto

Tilapalvelujen toiminta on organisoitu seuraaviin yksiköihin:


1. Tilahallinta

Tilahallintayksikkö vastaa mm. toimitilojen vuokraustoiminnasta, kiinteistöyhtiöhallinnosta sekä tilakannan ja sen hallintaratkaisuiden kehittämisestä. Yksikköä johtaa tilahallintapäällikkö Leevi Luoto. Leevi Luodon sijaisena toimii tällä hetkellä Eemeli Myllärinen.

2. Toimitilajohtaminen

Toimitilajohtamisyksikön tehtävänä on toimitilaratkaisuiden tarjoaminen ja työympäristökehittäminen. Tehtäviin kuuluvat tilahankkeiden valmisteluprosessit käsittäen tilatarveselvitykset, hankesuunnittelu sekä ajoitus. Myös sisäilmaprosessin hallinta kuuluu yksikön tehtäviin. Ajalla 1.11.2022-31.3.2023 yksikön päällikkönä toimii Pauliina Karjalainen.

3. Kohdejohtaminen

Kohdejohtamisyksikön tehtäviin kuuluvat rakennuskannan ylläpitotehtävien ja niihin liittyvien palveluiden järjestäminen, käsittäen mm. kunnossapidon, kiinteistönhoidon sekä siivouksen kilpailutukset ja valvonnan. Kohdejohtamisyksikköä johtaa ylläpitopäällikkö Soile Viiri.