Lääkäriksi Turun kaupungille

Avoinna olevat virat

Avoinna olevat sijaisuudet:

Lisätiedot 

Sairaalapalvelujen avoimista lääkärin viroista, sijaisuuksista ja erikoistumisjaksoista lisätietoja:

Juhani Juhola, ylilääkäri, etunimi.sukunimi@turku.fi

Paula Viikari, ylilääkäri, etunimi.sukunimi@turku.fi

Terveysasemien viroista ja sijaisuuksista lisätietoja antaa: ylilääkäri Jutta Peltoniemi p. 040 595 3682, etunimi.sukunimi(a)turku.fi

YEK-vaiheesta, erikoistumisesta ja kaikesta avoterveydenhuollon koulutustoiminnasta antaa lisätietietoja koulutusvastaava Aino Ruohola

 

Turku on iso ja pieni yhtä aikaa

Perusterveydenhuollossa työskentelee noin 120 lääkäriä.

Turku on iso, siksi on mahdollista järjestää itsenäisesti monipuolista koulutustoimintaa ja kehittää kliinistä työtä. Turku on pieni, siksi lääkäri voi työskennellä jopa vain kolmen lääkärin terveysasemalla tai ehkäisevässä terveydenhuollon muutamassa toimipisteessä, jossa vakituiset terveydenhoitajat tuntevat hyvin esim. kaikki koululaiset.

Erikoissairaanhoidossamme työskentelee noin 80 lääkäriä (yleissisätaudit kardiologia, gastroenterologia, hematologia, nefrologia, diabetologia, reumatologia, palliatiivinen ja saattohoito, geriatrian eri osa-alueet, neurologia, neurologinen ja ortopedinen kuntoutus, fysiatria, lastentaudit, lasten neurologia, nuorisopsykiatria, korva-, nenä- ja kurkkutauti, silmätaudit)

Turku on iso, siksi YEKiin ja erikoistumiseen kelpaavia työjaksoja voi tehdä monella eri erikoisalalla ja esim. yleislääketieteeseen voi erikoistua saman organisaation sisällä.

Turku on pieni, siksi konsultaatiot eri erikoisalojen välillä ovat joustavia ja kollegat oppivat tuntemaan toisensa. Voit työskennellä eri osastoilla ja erilaisissa polikliniisissä palveluissa.

 

 

 

 


Lääkäriksi sairaalapalveluihin

Juniorilääkärit Turun terveyskeskuksesta kertovat