Lääkäriksi Turun kaupungille

Turku on iso ja pieni yhtä aikaa

Perusterveydenhuollossa työskentelee noin 120 lääkäriä.

Turku on iso, siksi on mahdollista järjestää itsenäisesti monipuolista koulutustoimintaa ja kehittää kliinistä työtä. Turku on pieni, siksi lääkäri voi työskennellä jopa vain kolmen lääkärin terveysasemalla tai ehkäisevässä terveydenhuollon muutamassa toimipisteessä, jossa vakituiset terveydenhoitajat tuntevat hyvin esim. kaikki koululaiset.

Voit työskennellä terveysasemalla, ehkäisevässä terveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa ja vanhuspalveluiden avohoidossa.

Erikoissairaanhoidossa työskentelee noin 80 lääkäriä (yleissisätaudit kardiologia, gastroenterologia, hematologia, nefrologia, diabetologia, reumatologia, palliatiivinen ja saattohoito, geriatrian eri osa-alueet, neurologia, neurologinen ja ortopedinen kuntoutus, fysiatria, lastentaudit, lasten neurologia, nuorisopsykiatria, korva-, nenä- ja kurkkutauti, silmätaudit)

Turku on iso, siksi erikoistumiseen kelpaavia työjaksoja voi tehdä monella eri erikoisalalla ja esim. yleislääketieteeseen voi erikoistua saman organisaation sisällä. Turku on pieni, siksi konsultaatiot eri erikoisalojen välillä ovat joustavia ja kollegat oppivat tuntemaan toisensa. Voit työskennellä eri osastoilla ja erilaisissa polikliniisissä palveluissa.

Lääkäriksi sairaalapalveluihin

Juniorilääkärit Turun terveyskeskuksesta kertovat