Lokitietojen luovuttaminen

Kun potilas/asiakas haluaa saada tiedon niistä henkilöistä, jotka ovat käyneet hänen tiedoissaan potilas-/asiakastietojärjestelmässä, on hänen esitettävä kirjallinen pyyntö.

Asiakas tekee kirjallisena käyttölokitietojen tarkastuspyynnön, josta selviää perusteltu syy sekä ajanjakso, jolta selvityksen haluaa saada.

Mikäli selvityspyynnössä ei ilmene erityisiä perusteita, selvitys tehdään viimeiseltä kahdelta vuodelta.

Potilaan/asiakkaan allekirjoittama lomake lähetetään osoitteeseen:

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala / Kirjaamo
PL 355, 20101 Turku

Kirjaamo diarioi tietopyynnön asianhallintajärjestelmään, jonka kautta tieto välittyy rekisteristä vastuussa olevalle viranhaltijalle. Pyyntö lähetetään järjestelmän pääkäyttäjälle, joka poimii järjestelmästä pyyntöä vastaavat lokitiedot.

Asiasanat: