ROKKI-toiminta tarjoaa apua ja tukea rikoksilla oireileville nuorille

ROKKI-tiimin yhteystiedot

 • Harri Kerola, sosiaalityöntekijä (projektikoordinaattori), p. 040 612 5570​
 • Viivi Nikula, sosiaaliohjaaja, p. 040 612 8216​
 • Janita-Maria Lehmuslehto-Mäkinen, psykiatrinen sairaanhoitaja, p. 040 612 7775​
 • Heidi Lindevall, rikosseuraamustyöntekijä,
  p. 050 539 1269​
 • erityisopettaja aloittaa kesäkuussa 2021

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi(a)turku.fi,
paitsi heidi.lindevall(a)om.fi

ROKKI-tiimimme työskentelee rikoksilla oireilevien nuorten kanssa. Ensisijaisesti teemme töitä 12-21-vuotiaiden nuorten parissa.

Tuemme ja kuntoutamme rikoksilla oireilevia nuoria ja heidän perheitään, jotta nuoren rikollinen toiminta loppuisi. Pyrimme vaikuttamaan rikoskierteen katkaisuun ja estämään uusien rikosten tekemisen. Lisäksi tarjoamme asiakkuudessa oleville nuorille valmiuksia kohti rikoksetonta elämää.

ROKKI-tiimin asiakkaaksi voi päästä seuraavat kriteerit täyttävä nuori:

 • Nuorella on toistuvia rikoksia taustalla​

TAI

 • Nuori on syyllistynyt vakavaan rikokseen, jonka lisäksi hänellä on päihteiden käyttöä, poissaoloja koulusta tai muita syrjäytymistä ennustavia tekijöitä​

Lisäksi nuorella tulee olla tarve moniammatilliseen tukeen, josta hänen arvioidaan hyötyvän.

Meillä nuoren kanssa työskentelee moniammatillinen tiimi, joka antaa koko perheelle tiivistä ja yksilöllistä tukea.

Miten tiimin asiakkaaksi pääsee?

Nuoret ohjautuvat ROKKI:in viranomaisyhteistyön kautta. Mikäli haluat tiedustella mahdollisuudesta asiakkuuteen, ole suoraan yhteydessä tiimin sosiaalityöntekijään. 

ROKKI-toiminnan taustaa

 • Oikeusministeriö on myöntänyt Turun kaupungille avustusta 654 705 euroa käytettäväksi aikavälille 1.1.2021–30.4.2023 rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin.
 • Toimintamallin yksilö- ja ryhmätoimintaa toteutetaan systeemisellä työotteella, jossa asiakkaan tukena on moniammatillinen tiimi.
 • Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten ja asiakkaiden verkostojen kanssa palvelujen suunnittelun sekä toteuttamisen aikana.
 • Tiimiin hankitaan rikosseuraamustyöntekijän työpanos Rikosseuraamuslaitokselta, jossa on asiantuntemusta rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttamisesta ja rikollista käyttäytymistä ylläpitävistä tekijöistä.
 • Rikoksilla oireilevien nuorten auttaminen tukee myös Turun kaupungin tavoitteita syrjäytymisen ehkäisyssä.