Turku kouluttaa

Turun terveydenhuollossa koulutetaan lääkäreitä kaikissa urapolun vaiheissa.

Löydät siis itsellesi helposti oman koulutusväylän tai voit itse toimia kouluttajana tehtävässä, joka on sinulle mieluinen.

Lääkärien peruskoulutus Turussa

Turun terveyskeskus toimii yhteistyössä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Terveyskuskuksen omat lääkärit kouluttavat alkuvuosien juonneopiskelijoita, viidennen vuoden tk-harjoittelijakandeja sekä yleislääketieteen amanuensseja. Lisäksi Runosmäen opetusterveyskeskuksessa toimii säännöllisesti useiden oppiaineiden kliinisiä opettajia, jotka hoitavat potilaita yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa.

Juonneopiskelijat tarkastelevat lääkärin työtä ennakkoluulottomasti ja siten kokeneetkin lääkärit saavat uusia näkökulmia työhönsä. Toisaalta myös YEK-lääkärit ovat kokeneet juonneopiskelijat hyödyllisiksi, koska siten saa näkökulmaa, kuinka itse on sittenkin oppinut paljon ja kehittynyt itsenäiseksi lääkäriksi.

Tk-harjoittelua tekevät kandit toimivat usein sillä terveysasemalla, jonne ovat tulossa kesätöihin, mikä helpottaa ensimmäistä haastavaa tk-työjaksoa.

Yleislääketieteen amanuenssit pääsevät näkemään perusterveydenhuoltoa monipuolisesti ja myös toimimaan itse kokeneen kollegan ohjauksessa. Turun tk.n oma amanuenssiohjelma raamittaa oppimista.

YEK Turun terveyskeskuksessa

YEK-jaksolla voit työskennellä Turun terveysasemilla, Ehkäisevässä terveydenhuollossa tai Vanhuspalveluissa avohoidossa.
Saat valtakunnallisen opinto-oppaan mukaisen koulutuksellisen tuen omaan kliiniseen työhösi ja ammatilliseen kehittymiseesi:

 • oma nimetty YEK-lähiohjaaja, jonka kanssa voi sopia tapaamisia
 • säännölliset tapaamiset koulutusvastaavan kanssa
 • YEK-kollegoiden kanssa ryhmätapaamiset, joissa keskeisiä koulutusaiheita ja vertaistukea
 • monipuolinen koko lääkärikunnan toimipaikkakoulutus, joka on riippumaton kaupallisista tahoista
 • mahdollisuus osallistua ulkopuoliseen koulutukseen (esim. NLY-päivät)
 • monipuolinen työnkuva terveysasematyössä (esim. kaikilla neuvolaa tai kouluterveydenhuoltoa)

YEK eli yleislääketieteen erityiskoulutus on jokaiselle lääkärille hyödyllinen, koska silloin olet koulutuksessa, vaikka sinulla ei olisi vielä erikoistumisoikeutta. YEK-vaiheen työjaksot voit suunnitella siten, että ne edistävät parhaalla mahdollisella tavalla omien toiveittesi mukaista erikoistumista. Yleislääketieteen erikoistujille YEK on pakollinen runkokoulutus.

Yleislääketieteeseen erikoistuminen Turun terveyskeskuksessa

Yleislääketieteeseen voi erikoistua joustavasti saman organisaation sisällä, sillä Turku on iso ja pieni yhtä aikaa. Samalla paikkakunnalla oleva yliopistosairaala lisää edelleen mahdollisuuksia työskennellä erikoistumiseen vaadittavissa erikoissairaanhoidon tehtävissä. Turun yliopiston omissa määräaikaisissa yleislääketieteen erikoistuvan viroissa voi itse valita haluamasi erikoisalan Tykissä.

Turun terveyskeskuksessa saat valtakunnallisen opinto-oppaan mukaisen koulutuksellisen tuen omaan kliiniseen työhösi ja ammatilliseen kehittymiseesi:

 • oma nimetty erikoislääkärikouluttaja, jonka voi sopia tapaamisia
 • johtamisopinnoissa tukena toimii oma erikoislääkärikouluttaja
 • säännölliset tapaamiset koulutusvastaavan kanssa
 • erikoistuvien lääkäreiden omat ryhmätapaamiset, joissa keskeisiä koulutusaiheita ja vertaistukea
 • journal club:ssa uutta tutkittua tietoa ja artikkelilukutaitoa, lisäksi tenttiä varten tilastotiedekoulutusta
 • monipuolinen koko lääkärikunnan toimipaikkakoulutus, joka on riippumaton kaupallisista tahoista
 • mahdollisuus osallistua ulkopuoliseen koulutukseen (esim. Yleislääkäripäivät)
 • monipuolinen työnkuva terveysasematyössä (esim. kaikilla neuvolaa tai kouluterveydenhuoltoa)

Ammatillinen täydennyskoulutus Turun terveyskeskuksessa

Kaikille tk-lääkäreille on täydennyskoulutusta joka keskiviikko iltapäivä. Täydennyskoulutusta järjestää oma koulutustyöryhmä ja se on näin ollen kaupallisista tahoista riippumatonta. Lääkäreillä on mahdollisuus toivoa koulutusaiheita ja myös liittyä koulutustyöryhmään. Jokaiseen koulutukseen kerätään kysymyksiä ja toiveita, jotta kouluttajat pystyvät kohdentamaan sanomansa mahdollisimman hyvin tk-lääkäreiden tarpeita vastaaviksi. Keskustelu on aina vilkasta sekä luentosalissa että etäkoulutuksissa.

Oman täydennyskoulutuksen lisäksi lääkäreillä on luonnollisesti mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin.

Tohtorikoulutus Turun terveyskeskuksessa

Lääkärin työ pohjautuu tutkittuun lääketieteelliseen tietoon. Perusterveydenhuolto tarjoa runsaasti virikkeitä tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimustyötä on mahdollista tehdä kliinisen työn lisäksi, koska kliinisessä työssä on mahdollisuus olla joustavasti. Turun tk:ssa työskentelee useita tohtoreita tai väitöskirjan tekijöitä, onpa joukossa kaksi dosenttiakin. Tervetuloa tutkimaan!

Valitse viisaasti koulutuspaikkasi

Kannattaa lukea omaan koulutukseen liittyvä opinto-opas ja selvittää, täyttääkö tuleva työnantaja ja työpaikka vaadittavat koulutuskriteerit. Niiden lisäksi arkeen vaikuttavat monet seikat.

Turun juniorilääkäreiden mielestä arkeen vaikuttavat eniten nämä:

 • mahdollisuus muokata omaa työjärjestystään osaamisen ja jaksamisen mukaan
 •  hyvät konsultaatiomahdollisuudet ja ennen kaikkea turvallinen ja rento konsultaatioilmapiiri
 •  joustava työaika, johon liittyy työajan seuranta
 •  vertaistuki terveysaseman muilta junioreilta
 •  hyvä työilmapiiri
 • hyvä lääkäriresurssi, ei tyhjiä vakansseja
 • keskeinen sijainti ja hyvät julkiset yhteydet, sijainti lähellä sairaalatyöpaikkoja
 • työ- ja vapaa-ajan selkeä rytmi, kun ei ole päivystyksiä