Varsinais-Suomen alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö

Tutustu tarkemmin

Alueellinen hyvinvointikertomus pohjautuu pitkälti maakunnan keskiarvoihin ja niiden vertailuun kansalliseen keskiarvoon ja Pirkanmaan maakuntaan, joka on Varsinais-Suomen näkökulmasta lähin verrokkimaakunta. Maakunta koostuu 27 kunnasta, joiden väestön hyvinvoinnin tila ja niihin liittyvät puutteet vaihtelevat suuresti.

Varsinais-Suomen alueellisessa hyvinvointikertomuksessa 2018 korostui huoli lasten ja nuorten elintavoista ja liikkumattomuudesta. Alueen kunnat ja muut toimijat vaikuttivat hyvinvointikertomuksen valmisteluun kesällä 2018 käydyn lausuntokierroksen kautta.

Hyvinvointikertomuksessa kuvataan maakunnan väestön hyvinvoinnin tilaa, hyvinvointipuutteita ja toimintaympäristön muutosta, jolla on vaikutusta väestön hyvinvoinnin kehittymiseen.

Lausuntokierros, jolle osallistui alueen kunnat ja muut toimijat, tuotti runsaasti materiaalia, joka on nyt kirjoitettu osaksi hyvinvointikertomuksen havaintoja.

Lausunnoissa esille nousseita erityisiä huolenaiheita olivat:

  • lasten ja nuorten liikkumattomuus ja elintavat,
  • nuorten syrjäytymiskehitys ja osallisuus,
  • vanhemmuuden puutteet,
  • työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sekä
  • ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat.

- Vaikka nämä haasteet ja ongelmat ohjaavat monelta osin palveluiden kehittämistä, on samanaikaisesti tärkeää huomata, että valtaosa alueemme lapsista, työikäisistä ja ikäihmisistä voi hyvin ja elää tyytyväistä ja onnellista elämää. Pyrimme jatkossa nostamaan hyvän elämän elementtejä ja sitä vahvistavia ja tukevia tekijöitä enemmän esille hyvinvointikertomuksessakin, kertoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta vastaava erityisasiantuntija Karoliina Luukkainen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta.