Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa sairaaloidensa osastoilla ja poliklinikoilla vaativantasoisia erikoissairaanhoidon palveluita. Palvelut sovitetaan Turun itsensä tuottamien palveluiden kanssa tarpeenmukaisiksi hoitokokonaisuuksiksi.

Vuoden 2016 palvelusuunnitelman mukaan Turku ostaa sairaanhoitopiiriltä n. 205 883 poliklinikkakäyntiä ja n. 20 258 osastohoitojaksoa. Ostoihin on budjetoitu 187 M€.

Sairaanhoitopiiri vastaa yhteistyössä Turun yliopiston kanssa myös lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksesta.

Sairaanhoitopiiri tuottaa myös korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta.

Hyvinvointitoimialan sairaanhoitopiiri-toimintoa johtaa asiantuntijalääkäri Jane Marttila.