Liikkumispalvelut

Liikkumispalvelujen palvelualue tuottaa Turun kaupunkiseudun Föli-kunnissa kaikille avoimet joukkoliikennepalvelut. Liikkumispalvelujen seudullinen joukkoliikenne palvelee Turkua, Kaarinaa, Raisiota, Naantalia, Lietoa ja Ruskoa ja huolehtii seudullisen joukkoliikennelautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Palvelualue huolehtii seudullisen joukkoliikenteen maksu- ja informaatiojärjestelmästä, palvelutarjonnan ja -tuotteiden kehittämisestä, kokonaistaloudesta, kuntien välisestä tulojen ja kustannusten jaosta, jatkuvasta kunkin kunnan tarpeiden mukaisesta matkamääräseurannasta, markkinoinnista sekä myynnin ja neuvonnan koulutuksesta.

Lisäksi palvelualue vastaa muiden liikkumisen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä Turussa ja kaupunkiseudulla.

Palvelualueella toimivat seuraavat vastuualueet:

  • Seudullinen joukkoliikenne, jota johtaa joukkoliikennepalvelujohtaja
  • Kaupunkiliikkumisen ratkaisut, jota johtaa liikennepalvelupäällikkö

Palvelualuetta johtaa joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.