Paikkatieto ja kaupunkimittaus

Palvelualue vastaa tonttijakojen laadinnasta, asemakaavoitetun alueen kiinteistötoimituksista ja kiinteistörekisterin pidosta, kiinteistöjen osoitenumeroinneista, paikkatietoaineistojen tuottamisesta ja ylläpidosta, paikkatietojärjestelmistä sekä toimialan asiakaspalvelusta.

Palvelualuetta johtaa kaupungingeodeetti Laura Suurjärvi.

Palvelualueella toimii neljä yksikköä:

 • Kiinteistönmuodostus
  • vastaa tonttijakojen laadinnasta, asemakaavoitetun alueen kiinteistötoimituksista ja kiinteistörekisterin ylläpidosta asemakaava-alueella sekä kiinteistöjen osoitenumeroinnista. Yksikköä johtaa toimitusinsinööri Jouko Levo.
 • Paikkatieto
  • vastaa paikkatietojärjestelmistä ja paikkatietoaineistoista sekä niiden ylläpidosta. Yksikköä johtaa paikkatietopäällikkö Harri Soini.
 • Maastomittaus
  • vastaa toimialan tarvitsemista maastomittauspalveluista. Yksikön yhteyshenkilö on Nico Lindgren.
 • Asiakaspalvelu
  • vastaa koko toimialan asiakaspalvelusta. Asiakaspalveluun kuuluu asukas- ja yrityspysäköintiin liittyvät luvat, venepaikkojen varaukset, johtokarttapalvelu, yleisten alueiden lupien vastaanotto, kiinteistörekisterin tietojen luovuttaminen, rakentamiseen liittyvä asiakaspalvelu ja muu toimialan tehtäviin liittyvä yleinen neuvonta monikanavaisesti. Yksikköä johtaa asiakaspalveluesimies Maija Paija.