Kaupunkiympäristötoimiala

Toimipaikat

Puolalankatu 5

Puutarhakatu 1

Linnankatu 90

Aurakatu 5

Ympäristötoimiala ja kiinteistötoimiala yhdistetään 1.1.2018 alkaen uudeksi kaupunkiympäristötoimialaksi.

Uusi toimiala järjestää ja vastaa toimintaedellytyksistä, joita tarvitaan vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle sekä kaupungin rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle

Toimiala vastaa myös kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta

Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta sekä seudullisista joukkoliikenne- ja jätehuoltopalveluista.

Toimialaa johtaa toimialajohtaja Christina Hovi.

Toimialalla on neljä palvelualuetta ja yksi matriisi (organisaatiokaavio vastuuhenkilöineen, pdf)

  • kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
  • kaupunkirakentaminen
  • luvat ja valvonta
  • seudullinen joukkoliikenne
  • kaupunkimittaus ja paikkatieto -matriisi

Toimintaa ohjaavat ja siitä päättävät lautakunnat ovat