Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus vastaa kaupungin maankäytön ja liikenteen suunnittelusta, kaavoitustoimesta sekä kaupungin maaomaisuuden hankinnasta, kehittämisestä ja luovuttamisesta. Lisäksi palvelualue seuraa yhdyskuntarakenteen kehittymistä.

Palvelualuetta johtaa maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.

Palvelualueella toimii kolme yksikköä: