Kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu

Yksikkö huolehtii katu- ja puistosuunnitelmien sekä kaupunkiympäristön toteutusta varten tarvittavien rakennussuunnitelmien valmistelusta. Yksikkö vastaa suunnittelun tilaamisesta ja suunnittelun ohjauksesta sekä tekee osan toteutussuunnittelusta omana työnä. Yksikön tehtäviin kuuluu myös tarvittavien viranomaislupien ja selvitysten valmistelu.