Luvat ja valvonta

Luvat ja valvonta -palvelualue vastaa rakentamisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ympäristöterveyden, pysäköinninvalvonnan sekä seudullisen jätehuollon viranomaistehtävistä sekä niihin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, valvonnasta ja asiantuntijapalveluista.

Palvelualuetta johtaa valvontajohtaja Leena Salmelainen.

Palvelualueella toimii neljä yksikköä: