Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite: 
Linnankatu 14 (käynti sisäpihalta)
20100 Turku

Puhelin:

02 262 4300
02 330 000

Fax:

02 262 4915
Sähköposti: 
ymparistonsuojelu@turku.fi

Aukioloajat

Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu, Puolalankatu 5, 1. kerros

Ma - Pe 09:00 - 15:00

Yksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä, leirintäalueviranomaiselle sekä luonnonsuojelulaissa tarkoitetulle kunnan viranomaiselle määrätyistä tehtävistä ja asiantuntijapalveluista, huolehtii riistan- ja kalavesien hoitoon, metsästykseen ja kalastukseen liittyvistä asioista sekä suorittaa metsästyslain ja kalastuslain mukaista valvontaa näillä alueilla.

Ympäristönsuojelu vastaa seudullisesta ilmanlaadun tarkkailusta viiden kaupungin alueella sekä muusta ympäristön ja luonnonympäristön tilan seurannasta Turussa. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu Ruissalo-opastuksen ja Ruissalon luontokoulun toiminnasta vastaaminen.

Lisäksi ympäristönsuojelu vastaa seudullisen jätehuoltoviranomaisen tehtävistä.