Ympäristöterveys

Käyntiosoite: 
Puutarhakatu 1, 3. krs
20100 TURKU

Puhelin:

02 262 4300
02 330 000
Sähköposti: 
ymparistoterveys@turku.fi

Ympäristöterveys ehkäisee elinympäristöstä johtuvia terveydellisiä haittoja. Se vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tuoteturvallisuus ja tupakkalain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä Turun kaupungin alueella.

Yksikkö vastaa myös eläinlääkäripäivystyksen ja eläintensuojelun ja eläintautivalvonnan järjestämisestä yhdessä naapurikuntien kanssa.

Yksikköä johtaa ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall.