Perusopetus

Peruskoulua käy noin 14 100 turkulaista lasta ja nuorta.

Turun kouluverkko kattaa saaret ja salot, ja periaatteena on yhtenäinen opetus ekaluokalta ysille. Turun kaupungin perusopetuksessa on 31 suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä koulua. Englanninkielistä opetusta tarjotaan Turun kansainvälisessä koulussa. Turun kouluissa puhutaan äidinkielenä yli 70 kieltä. Monikulttuuriset kohtaamiset ovat oppilaille osa arkea.

Perusopetus mahdollistaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteena on tukea oppilaan kasvua sekä tarjota hänelle tarpeellisia tietoja ja taitoja. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää yhteistyötä. Kaikista alakouluista kaksi oppilasta edustaa kouluaan Turun Lasten Parlamentissa. Yläkoululaiset saavat äänensä kuuluviin Turun Nuorisovaltuustossa.

Tuubi on Turun koulujen ja oppilaitosten yhteinen julkaisualusta ja viestintäfoorumi, joka avaa näyteikkunan koulumaailmaan ja tehostaa koulujen yhteisöllisyyttä. Harva suomalainen peruskoululainen on päässyt haastattelemaan yhtä paljon kansainvälisiä tähtiä kuin Tuubiin reportaaseja tehneet oppilaat. Kameran edessä ovat olleet muun muassa Robin, Michael Monroe ja Von Hertzen Brothers.

Perusopetuksen palvelualuejohtajana toimii Tommi Tuominen.

Asiasanat: