Sivistystoimialan projektit

Projektitoiminta on erinomainen keino kehittää toimintaa ja löytää ratkaisuja erilaisiin kehittämishaasteisiin. Turun kaupungin sivistystoimialalla ja sen palvelualueilla toteutetaan jatkuvasti valtava määrä erilaisia projekteja.

Projektisalkut

Turun kaupungin sivistystoimialan projektit on jaettu kuuteen projektisalkkuun, joiden tavoitteena on tukea toimialan strategista kehittämistä, parantaa projekti- ja hankekokonaisuuksien hallintaa ja johtamista sekä tuottaa uusia toimintamalleja, käytäntöjä ja tuotteita organisaation toiminnan tueksi. Lisäksi tavoitteena on hankkeiden välisen yhteistyön lisääminen, päällekkäisyyksien vähentäminen, toisilta oppimisen mahdollistaminen sekä kehittämistyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen.

Turun kaupungin sivistystoimialan projektisalkut ovat seuraavat: