Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut toteuttaa nuorisolaissa määriteltyjä alle 29-vuotiaille tarkoitettuja nuorisotyön perustehtäviä: nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuoren aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, nuoren sosiaalinen vahvistaminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen. Toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen. Nuorisopalvelujen organisaatio koostuu kolmesta yksiköstä:

  1. kehittäminen ja johdon tuki
  2. tekemällä oppiminen
  3. ohjaus ja tuki.

Nuorisopalveluita johtaa nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio.